W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2017

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny Proposed Recommendation: sociala webben ... ”WebSub

2017-10-03

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) har nu levererat ett genomgranskat förslag till infrastruktur som stöder den sociala webben.

WebSub – publicerad av Social Web Working Group som Proposed Recommendation – definierar en gemensam mekanism för att kommunicera mellan utgivare av alla slags webbinnehåll och deras prenumeranter, och denna mekanism bygger på HTTP-hakar (web hooks). En begäran om att prenumeration skall sättas upp skickas via knutpunkter, vilka validerar och verifierar denna begäran. Knutpunkter kommer sedan att distribuera nytt och uppdaterat innehåll till prenumeranter. Termen WebSub ersätter den äldre beteckningen PubSubHubbub. Kommentarer på detta förslag tas tacksamt emot fram till och med 3 november 2017.

Ny Recommendation: html ... ”HTML 5.1 2nd Edition

2017-10-03

HTML 5.1, andra utgåvan, vilken är framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.

HTML5 logoHTML 5.1 2nd Edition – framtagen av Web Platform Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar den andra utgåvan av den femte större och första mindre revisionen av det grundläggande språket för webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna utgåva har ett kritiskt fel i specifikationen för HTML 5.1 blivit korrigerat, vilket beskrivs i sektionen etiketterad Errata. Samtidigt pågår framtagning av ny funktionalitet som skall hjälpa konstruktörer av webbtillämpningar att bygga bra lösningar; nya element fortsätter att införas, motiverat av undersökningar av goda konstruktionssätt; och vikt fortsätter att läggas på att definiera tydliga kriterier för vad ett standardföljande webbverktyg måste stödja, så att vi kan uppnå ytterligare förbättrad interoperabilitet för HTML 5.2, vilken håller på att tas fram.

Ny Candidate Recommendations: audio-video ... ”Audio Output Devices API”; ”Capture and Streams

2017-10-03

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har publicerat två genomarbetade förslag till hantering av audio och video i webbläsare.

De aktuella förslagen – publicerade av Web Real-Time Communications Working Group som Candidate Recommendations – är:

  • Audio Output Devices API definierar en uppsättning JavaScript-API:er, vilka stöder webbtillämpningar att styra hur audio uppspelas på ljudåtergivningen på användarens apparat.
  • Media Capture and Streams (revised Candidate Recommendation) definierar en uppsättning JavaScript-API:er, som gör det möjligt för en plattform att leverera audio och video (och även andra typer av mediafiler) vilka har lagrats lokalt.