W3C

W3C-logo

Nyheter oktober 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

W3C inbjuder utvecklare till möte i Lyon (4 november)

2010-10-28

W3C arrangerar en träff med utvecklare, med utrymme för diskussioner, demonstrationer och annat.

4 november i Lyon, Frankrike, äger utvecklarträffen rum, på Lyon Convention Center. Vem som helst kan kostnadsfritt deltaga. W3C uppmuntrar webbutvecklare och webbdesigners att delta i dessa diskussioner, och träffa andra W3C-intresserade som samlas i Lyon denna vecka för W3C:s tekniska möte (TPAC 2010). På kvällen kommer det vara ett antal presentationer och demonstrationer kring teman som HTML5, SVG, förstärkt realitet på webben, W3C:s nya validerare (Unicorn), med mera. W3C framför sitt tack till huvudsponsorn Grand Lyon, liksom till andra lokala sponsorer. Det är bra om ni registrerar er på webben och sedan ses vi där i Lyon.

Ny arbetsgrupp: användarinmatning ... "Web Events Working Group"

2010-10-28

Nu startar en ny arbetsgrupp -- arbetsgruppen för webbhändelser ("Web Events Working Group") -- som kommer att titta på sätt att standardisera inmatning över olika typer av inmatningsteknologier, bl.a. tryckkänsliga ytor.

Web Events Working Group har uppdragsbeskrivning som säger att målet är att erbjuda metoder som stöder tryckkänslig och penn-inmatning på alla typer av apparater. Webbläsare och andra mobila apparater använder i allt större utsträckning tryckkänslig inmatning, t.ex. med skärm, spåryta eller liknande, som huvudsakligt eller stödjande gränssnitt för webbtillämpningar. En likartad klass av apparater -- ritbräden, interaktiva ytor, pennor, digitala tavlor och spatiala sensorer -- blir alltmer webbkapabla, vilket förstärker behovet av att kunna hantera en bredare uppsättning tekniker än bara tryckkänsliga gränssnitt. Denna grupps mål är att identifiera en lämplig omfattning av funktionalitet att standardisera, och att definiera dessas egenskaper så att de kan komma till användning snabbt, i många sammanhang, och vara interoperabla. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Recommendation: formatering ... "Associating Style Sheets with XML documents 1.0" (Second Edition)

2010-10-28

Arbetsgruppen för XML:s kärna ("XML Core Working Group") har tagit fram en andra utgåva av hur formatmallar knyts till XML-dokument, och denna har nu officiellt blivit webbstandard.

Specifikationen Associating Style Sheets with XML documents 1.0 (Second Edition) -- publicerad av XML Core Working Group som W3C Recommendation -- beskriver hur man kan knyta formatmallar till XML-dokument, genom att använda en eller flera bearbetningsinstruktioner ("processing instructions"), vilka pekar ut formatmallar att använda vid presentation. Denna andra utgåva inkluderar alla kända fel fram till och med publiceringsdatum, förtydligar ett antal områden som i tidigare utgåva inte klart definierades, och har omstrukturerats för att andra specifikationer ska kunna använda parsningsregler inriktade mot pseudo-attribut uttryckta som strängar. För att klargöra vad som ändrats finns en fullständig förteckning av alla ändringar. Se mer på vad som görs inom W3C:s arbete med XML.

Nytt Working Draft: databaser ... "RDB to RDF Mapping Language" (R2RML)

2010-10-28

Arbetsgruppen för relationsdatabaser och RDF ("RDB2RDF Working Group") har tagit fram ett utkast som beskriver hur traditionella relationsdatabaser kan hanteras som data strukturerad enligt RDF-modellen.

R2RML: RDB to RDF Mapping Language -- publicerad av RDB2RDF Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett språk som används för att beskriva hur relationellt lagrad data kan hanteras inom den semantiska webben. Med R2RML kan man skräddarsy avbildningar från relationsdatabaser till RDF-data, så att man kan hantera existerande relationell data enligt datamodellen för RDF, uttryckt i den struktur och den vokabulär som bäst passar användningssituationen. För mer information, titta på vad som görs inom arbetet med den semantiska webben.

Ny Proposed Recommendation: formatering ... "CSS Color Module Level 3"

2010-10-28

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har tagit fram en specifikation av hur färger används vid formatering -- "CSS Color Module".

CSS (Cascading Style Sheets) är ett språk för att beskriva hur HTML- och XML-dokument kan presenteras på olika sätt, t.ex. på skärm eller utskrivet på papper. CSS använder egenskaper och värden som handlar om användning av färg på bakgrund, kantlinjer och andra delar av dokument. CSS Color Module Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Proposed Recommendation -- beskriver färgrelaterade värden och egenskaper hos text, förgrund, och transparens. Här ingår egenskaper och värden från CSS nivå 2, och dessutom nya värden. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 25 november 2010. Ta del av mer information om arbetsområdet formatering.

Tillbakadraget dokument: innehållstransformation ... "Web Content Transformation Proxies 1.0"

2010-10-26

Eftersom inte tillräcklig information om "Web Content Transformation Proxies 1.0" har tagits emot, så har W3C beslutat att dra tillbaka detta dokument.

När Guidelines for Web Content Transformation Proxies 1.0 togs fram var planen att det skulle bli en W3C Recommendation. Den publicerades som Candidate Recommendation i juni 2010. Sedan dess har Mobile Web Best Practices Working Group inte kunnat samla in tillräckligt stark information om dess implementerbarhet, och därför beslutar W3C att inte fortsätta arbetet med detta dokument.

Nya Working Drafts: API på klienten ... "File API: Directories and System" m.m.

2010-10-26

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat tre specifikationer om API på klienter som stöder webbtillämpningar körda i webbläsare.

De tre specifikationerna publiceras av Web Applications Working Group som Working Drafts. File API: Directories and System (detta är ett första utkast) definierar ett API för att navigera i filsystemhierarkier, och definierar medel som kan användas av webbläsare för att webbapplikationer skall kunna komma åt delar av en användares lokala filsystem. Detta API bygger på de andra två nu uppdaterade specifikationerna, File API: Writer och File API. Arbetsgruppen har också uppdaterat kravdokumentet Widget Requirements. En liten webbtillämpning ("widget") är en interaktiv tillämpning med en enda målsättning, som kan visa upp och / eller uppdatera lokal data eller data från webben. Tillämpningen paketeras på ett sätt som gör det möjligt att enkelt nedladda och installera på användarens dator eller på en mobil apparat. För den intresserade finns mer att läsa om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: semantiska webben ... "RDFa Core 1.1"

2010-10-26

Arbetsgruppen RDFa ("RDFa Working Group") har publicerat ett väl genomgånget utkast av "RDFa Core 1.1" -- en teknologi för att bädda in data i HTML-dokument.

RDFa Core 1.1 -- publicerad av RDFa Working Group som Last Call Working Draft -- är en specifikation av hur attribut kan användas för att utttrycka strukturerad data i godtyckligt uppmärkningsspråk. Specifikt betonas användning tillsammans med familjen av HTML-språk; "Scalable Vector Graphics" (SVG); "Open Document Format" och andra webbanpassade dokumentformat. Med denna specifikation kan man åstadkomma uppmärkning som är både mänskligt läsbar och maskinellt bearbetningsbar, om personer, platser, händelser, recept, sociala nätverk och många andra begrepp som man använder webben för att informera om. RDFa 1.1 förbättrar RDFa 1.0 genom att lägga till ett antal efterfrågade funktionaliteter som kommer att underlätta konstruktion av innehåll. Denna annonsering av specifikationen som Last Call Working Draft innebär en öppen inbjudan att granska och kommentera denna specifikation via arbetsgruppens epostlista. Kommentarer skall skickas in senast 6 december 2010. Läs mer om arbetet med den semantiska webben.

Nytt Working Draft: webbtjänster ... "SOAP over Java Message Service 1.0"

2010-10-26

Arbetsgruppen för SOAP-till-JMS-bindning ("SOAP-JMS Binding Working Group") har publicerat specifikationen av hur SOAP stöds på Java meddelandehantering.

SOAP over Java Message Service 1.0 -- publicerad av SOAP-JMS Binding Working Group som Last Call Working Draft -- specificerar hur SOAP binds till ett meddelandehanteringssystem som stöder Java Message Service (JMS). Bindningar specificeras för både SOAP 1.1 och SOAP 1.2, med användning av SOAP 1.2 Protocol Binding Framework. Denna specifikation beskriver även hur man kan använda WSDL-dokument för att ange och styra användning av denna bindning. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 november 2010. Titta på vad som mer görs i arbetet med webbtjänster.

Nytt Working Draft: svarstider på klienten ... "Navigation Timing"

2010-10-26

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har nu tagit fram ett första utkast av specifikationen av ett API för att mäta prestanda på klienten.

För att kunna få tillgång till fullständig information om användarupplevelsen, så erbjuder denna specifikation ett programmerbart gränssnitt -- "NavigationTiming". Navigation Timing -- publicerad av Web Performance Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar ett gränssnitt varmed JavaScript-mekanismer kan få fullständiga mätningar av fördröjningar under exekvering av tillämpning på klientmaskin. Se mer på arbetet med Rich Web Client Activity.

Uppdaterade Working Drafts: html ... "HTML5 Specification", och annat

2010-10-25

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu publicerat åtta dokument om HTML5: specifikationer, tekniker, riktlinjer.

De dokument som HTML Working Group nu publicerar är följande:

Ta del av mer information om arbetet med HTML5.

Lathund: mobila webben ... "Mobila webbtillämpningar - lathund med goda råd"

2010-10-22

En svensk översättning av lathunden för "Mobile Web Application Best Practices" finns nu tillgänglig.

Det engelska orginalet är Mobile Web Application Best Practices Cards med motsvarande svenska översättning: Mobila webbtillämpningar - lathund med goda råd.

Ny webbstandard: matematik ... "MathML 3"

2010-10-21

Nu har en webbstandard -- MathML 3 -- publicerats som beskriver hur man kan göra matematik på webben mer tillgänglig och mer användbar i olika språkområden, och även kan användas i tidig utbildning i matematik.

MathML 3 är den tredje versionen av en standard som stöds i en bred uppsättning av tillämpningar, såsom i sidor på webben, e-böcker, formeleditorer, publiceringssystem, skärmläsare (som kan läsa upp information på en sida) och brailleskärmar, handskriven inmatning, e-utbildning och programvara för beräkningar. MathML 3 är en del i W3C:s öppna webbplattform, som bl.a. inkluderar HTML5, CSS, och SVG. "Vi förväntar oss att bred användning av MathML 3 kommer att underlätta kommunikation av matematik och naturvetenskap på webben", säger Don McClure, verkställande direktör på American Mathematical Society. Läs pressreleasen och stöduttalanden. Titta mer på var som görs inom W3C:s arbete med matematik på webben.

Nytt Working Draft: programmeringsgränssnitt ... "Web IDL"

2010-10-21

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu publicerat ett utkast av specifikationen av ett språk för att beskriva programmerbara gränssnitt i webbläsare -- "Web IDL".

Web IDL -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- definierar ett språk för definition av programmerbara gränssnitt, som kan användas för att beskriva gränssnitt som kan implementeras i webbläsare. "Web IDL" är en variant av IDL, med ett antal speciella egenskaper som gör att man lättare kan specificera beteende av vanliga skriptobjekt i webbplattformen. Här beskrivs även hur gränssnitt beskrivna med Web IDL relateras till funktionaliteter i programmeringsmiljöerna ECMAScript och Java. Titta mer på arbetet med rika webbklienter.

Nytt Working Draft: bearbetningsprofiler ... "XML Processor Profiles"

2010-10-21

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver ett antal profiler som karaktäriserar sätt att bearbeta XML-dokument.

XML processor profiles -- publicerat av XML Processing Model Working Group som Working Draft -- definierar ett antal profiler för XML-processorer, profiler som fullständigt definierar en datamodell för konkreta XML-dokument. Det avses vara en resurs som andra specifikationer kan använda, som därmed kan, med en enda normativ referens, fullständigt beskriva vilken indatabearbetning som de kräver. Läs mer om arbetet med XML.

Ny Proposed Recommendation: mobila webben ... "Mobile Web Application Best Practices"

2010-10-21

Arbetsgruppen för goda råd om mobila webben ("Mobile Web Best Practices Working Group") har nu publicerat ett genomarbetat och granskat förslag med råd och riktlinjer för hur mobila webbtillämpningar bör byggas.

Målet med dokumentet Mobile Web Application Best Practices -- publicerat av Mobile Web Best Practices Working Group som Proposed Recommendation -- är att stödja utveckling av rika och dynamiska mobila webbtillämpningar. Det är en samling av de viktigaste konstruktionsprinciperna, och rekommenderar sådana som gör att webbtillämpningar ger bättre användarupplevelse, och avråder från användning av sådana som kan ha negativa effekter. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 november 2010. Ta del av vad som mer görs i arbetet med den mobila webben.

Nytt Working Draft: webbtillämpningar ... "Progress Events"

2010-10-19

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast om ett gränssnitt ("Progress Events") för att kunna presentera hur arbetet i en webbtillämpning framskrider.

Progress Events -- publicerat av Web Applications Working Group som Working Draft -- specificerar ett abstrakt gränssnitt för händelser, vilket kan användas för att mäta framsteg i bearbetning, t.ex. hur mycket av ett dokument som har laddats. Titta på mer om vad som görs i arbetet med rika webbklienter.

E-delegationens senaste betänkande

2010-10-14

Nyligen kom e-delegationen med ett betänkande om hur det svenska arbetet med e-förvaltning skall fortsätta.

Betänkandet Så enkelt som möjligt för så många som möjligt: Under konstruktion -- framtidens e-förvaltning (SOU 2010:62, PDF, 294 sid) ger förslag till regeringen och myndigheter, kommuner och landsting samt beskriver delegationens förvaltningsgemensamma arbete för att driva på utvecklingen. Strategiska projekt som lyfts fram är "Mina sidor för privatpersoner" (förstudie); "E-arkiv och e-diarium" (förstudie); "E-tjänst över näringsidkare" (förstudie) och "Tjänstekatalog" (pilot). Dessutom beskrivs användning av sociala medier.

Nytt nummer av Datainspektionens tidskrift

2010-10-14

Datainspektionens tidskrift har kommit med ett nytt nummer som tar upp bl.a. publicering av släktforskning på Internet och filtrering av innehåll på nätet.

Integritet i fokus, nr 2 2010 (PDF) har huvudartiklarna "Det här säger lagen om din släktforskning", "Sverigedemokrater hängs ut på Internet" och "Så censureras / filtreras Internet i Sverige", samt en mängd smånotiser.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Style Attributes"

2010-10-14

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat specifikationen "CSS Style Attributes" som Candidate Recommendation, och önskar nu få ta del av erfarenheter av implementering av denna specifikation.

Uppmärkningsspråk som HTML och SVG erbjuder ett formateringsattribut ("style") på de flesta element, för att representera presentationsinformation för dessa element. Ett av de möjliga språken för formatering är CSS. CSS Style Attributes -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation -- beskriver syntax och tolkning av den del av CSS som kan användas i sådana formateringsattribut. Se på vad mer som görs inom arbetet med formatering.

Uppdaterade Working Drafts: frågespråk ... "SPARQL 1.1"

2010-10-14

Arbetsgruppen för SPARQL ("SPARQL Working Group") har nu producerat uppdateringar av en svit av specifikationer för frågespråket SPARQL 1.1.

SPARQL är en teknologi, beskriven i en uppsättning specifikationer, för att hantera frågor mot länkade data. SPARQL Working Group har tagit fram uppdateringar av de dokument om SPARQL 1.1 som listas nedan. Se även på vad annat som görs i arbetet med semantiska webben.

Uppdaterade dokument: tillgänglighet ... "Techniques for WCAG 2.0"

2010-10-14

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har tagit fram uppdateringar av två dokument om tekniker för tillgänglighet.

Web Content Accessibility Guidelines Working Group har offentliggjort uppdateringar av två dokument som ger information om praktisk tillämpning av WCAG 2.0: Techniques for WCAG 2.0 och Understanding WCAG 2.0. Observera att detta inte innebär att specifikationen av WCAG 2.0 uppdaterats -- den är ett stabilt dokument. För att bättre förstå vad dessa uppdateringar innebär, och hur ni kan bidraga till framtida uppdateringar, titta på blogginlägget New and Improved WCAG 2.0 Techniques. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben ("Web Accessibility Initiative", WAI).

Kurs: SVG ... "Introduction to SVG" startar 11 okt 2010

2010-10-07

Kursen "Introduction to SVG" arrangeras av intressegruppen för SVG, och har som mål att lära ut grunderna av SVG för de som använder HTML och XML.

W3C-kursen Introduction to SVG är en del av projektet Open Media Web , ett projekt som stöds av europeiska unionen. Kursen, som börjar 11 oktober 2010, leds av David Dailey (Slippery Rock University, Pennsylvania, USA), deltagare i Intressegruppen för SVG och författare av introduktioner till SVG, och med stöd av Phil Archer som leder den framgångsrika kursen Mobile Web Best Practices. Målet med SVG-kursen är att hjälpa de som redan har kännedom om grundläggande webbteknologier som HTML och XML att bredda sin kunskap med SVG-insikter. Skalbar grafik (Scalable Vector Graphics) är inte en alldeles ny teknologi, men har fått bredare användning världen över i och med att man vill kunna tillhandahålla innehåll på skärmar av olika storlek utan att förlora bildmässig kvalitet. Alla moderna webbläsare har åtminstone visst stöd för SVG, och det är nu ett ypperligt läge att skaffa sig kompetens om denna spännande teknologi. All kan registrera sig för denna kurs även viss tid efter kursstart, men det är bäst att deltaga från början, då inledande diskussioner om kursmaterial äger rum, och då David Dailey ger synpunkter på övningsuppgifter. Mer information om kursen, och hur man registrerar sig, finns på webbsidan med kursbeskrivning. Ta del av mer information om SVG.

Nya Proposed Edited Recommendations: xhtml ... "XHTML 1.1", "XHTML Basic 1.1", "XHTML Print"

2010-10-07

Arbetsgruppen för XHTML2 ("XHTML2 Working Group") har nu publicerat tre granskade och utvärderade dokument med specifikationer om grundläggande XHTML-teknologier.

De tre specifikationerna -- publicerade av XHTML2 Working Group som Proposed Edited Recommendations -- är XHTML 1.1, XHTML Basic 1.1, och XHTML Print. Den första definierar en XHTML-dokumenttyp som baseras på modulramverket och moduler definierade i XHTML Modularization. Det andra innehåller en mindre uppsättning moduler -- bara de som behövs för att en definierad dokumenttyp skall vara en XHTML-dokumenttyp -- samt bilder, formulär, enkla tabeller och stöd för objekt. Det tredje dokumentet specificerar en profil, avsedd för att vara lämplig när man skriver ut från en mobil apparat till enkla skrivare, som kanske inte har stöd för helsidesbuffring, och som i allmänhet skriver ut uppifrån-och-ner och vänster-till-höger, på ett papper i stående format. Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 11 november 2010. Mer om detta finns på webbplatsen för arbetet med HTML

Nytt Working Draft: dokumentmodell .. "Web DOM Core"

2010-10-07

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har publicerat ett utkast av en specifikation av basal funktionalitet att operera på ett dokuments DOM.

Web DOM Core -- publicerad av Web Applications Working Group som första offentligt Working Draft -- definierar gränssnitt för att åtkomma och uppdatera olika typer av noder i ett DOM-träd, liksom gränssnitt för att lägga till, hämta och ta bort element i listor av enkla element, och gränssnitt för att hämta element från samlingar av noder och från listor av strängar. W3C önskar få synpunkter på detta tidiga utkast. Hitta mer information om arbetet inom området Rich Web Client.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Text Level 3"

2010-10-05

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har publicerat ett utkast om textmanipulering i CSS3. .

CSS Text Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft -- definierar egenskaper som stöder textmanipulering, och specificerar deras bearbetningsmodell. Här stöds bl.a. radbrytning, justering och anpassning, hantering av "vita tecken", textdekorering och texttransfomering. Detta och annat görs i arbetsområdet för formatering.

Nytt Working Draft: behörighet ... "Permissions for Device API Access"

2010-10-05

Arbetsgruppen för apparat-API och policies ("Device APIs and Policy Working Group") har publicerat ett utkast av ett dokument om behörighet för användning av programmerbara gränssnitt på apparater.

Ett antal programmerbara webbgränssnitt -- speciellt de som ger åtkomst till privat eller känslig data -- är tänkta att kunna upptäckas, kunna aktiveras eller deaktiveras beroende på sajt och/eller tillämpning, i enlighet med ett säkerhetskontext. Till exempel kan elementet "feature" -- definierat i specifikationen "Widget Packaging and Configuration" -- tillåta en widget att medge access endast till de API:er som finns nämnda i tillämpningens konfigureringsfil. Permissions for Device API Access -- publicerad av Device APIs and Policy Working Group som första offentligt Working Draft -- identifierar och namnger de olika behörigheterna som knyts till existerande web-API:er. Hitta mer om detta och liknande på webbplatsen för Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: små webbtillämpningar ... "Widget Packaging and Configuration"

2010-10-05

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har tagit fram ett välgranskat utkast av hur små webbtillämpningar kan paketeras och konfigureras.

Små webbtillämpningar ("widgets") är tillämpningar som körs på klienten, och som konstruerats med användning av webbstandarder som HTML5, men vars innehåll även kan bäddas in i webbdokument. Specifikationen Widget Packaging and Configuration -- publicerad av Web Applications Working Group som Last Call Working Draft -- använder PKWares Zip-format som arkivformat, XML som format för konfigurationsfilen, och en följd av bearbetningsteg som följs när man skall bearbeta och verifiera olika aspekter på ett paket. Kommentarer på detta utkast tas emot fram till och med 26 oktober 2010. Titta på vad som görs inom arbetsområdet Rich Web Client.

Ny arbetsgrupp: "intressanta platser" ... "Points of Interest Working Group"

2010-10-04

Arbetsgruppen för intressanta platser ("Points of Interest Working Group") har nu startat, och kommer att arbeta med att föreslå en standard för hur intressanta platser kan identifieras och associeras med information.

Points of Interest Working Group har som uppdrag att utveckla tekniska specifikationer för att representera intressanta platser ("Points of Interest", POI) på webben. För denna arbetsgrupp definieras en "intressant plats" som något som har en fysisk plats, och om vilken det finns ytterligare information. Till exempel är Taj Mahal i Indien en intressant plats, som finns på 27.174799° N, 78.042111°E (enligt det geodetiska systemet WGS84). Ytterligare information kan knytas till Taj Mahal, såsom: den var färdigbyggd ungefär 1653, har en viss form, och är öppet för besökare vid vissa tider. Information om intressanta platser används i olika typer av tillämpningar, som förstärkt verklighet ("augmented reality", AR), kart- och navigeringssystem, geografisk skattjakt ("geocaching"), etc. Arbetsgruppen kommer huvudsakligen att fokusera på användning av POI inom AR-tillämpningar, men ska även sträva efter att säkerställa återanvändning i andra typer av tillämpningar. De ska även undersöka hur AR-sektorn kan använda, påverka och bidraga till webbstandarder i ett bredare perspektiv. Mer information finns i gruppens uppdragsbeskrivning. W3C startar denna grupp som en effekt av diskussioner vid W3C Workshop on Augmented Reality on the Web. Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Workshop: flerspråkighet ... program för "Multilingual Web Workshop" publicerat

2010-10-03

Programmet för workshopen om användning av många språk på webben -- som äger rum i oktober 2010 -- har nu publicerats.

Projektet MultilingualWeb, stött av europeiska kommissionen och lett av W3C, undersöker beprövad användning och beprövade standarder som är av betydelse för att skapa, anpassa och driftsätta flerspråkiga webben. Projektet lyfter fram vad som kan användas nu, och identifiera nya behov, genom en serie av fyra arrangemang över två års tid. En första Workshop äger rum i Madrid, Spanien, 26-27 oktober 2010. Arrangemanget är avgiftsfritt och öppet för alla. Ett första utkast av program för workshopen har just publicerats. Talarna representerar en bred uppsättning organisationer och intressen, såsom: BBC, DFKI, Europeiska kommissionen, Facebook, Google, Loquendo, LRC, Microsoft, Mozilla, Opera, SAP, W3C, WHO och World Wide Web Foundation. Sessioner kommer att behandla teman som "utvecklare", "innehållsskapare", "anpassning", "maskiner" och "användare". Denna workshop ger stora möjligheter för kontaktskapande över intressegränser. Titta mer på vad som gäller för deltagande och registrering, som beskrivet i inbjudan till deltagande, och ta del av information om W3C:s arbete med internationalisering.

W3C-kontor flyttar: Brittisk/irländska kontoret nu på Nominet

2010-10-01

Regionalkontoret för Storbritannien och Irland har nu flyttat från STFC Rutherford Appleton Laboratory till Nominet i Storbritannien.

Efter 13 års framgångsrik verksamhet driven av STFC Rutherford Appleton Laboratory, har nu W3C UK and Ireland Office en ny hemvist på Nominet. Nominet är en av världens största Internetregistratorer -- registrator för domäner på .uk -- med fler än åtta miljoner domännamn. Phil Kingsland, Director of Marketing and Communications på Nominet, är den nye kontorschefen. Han säger att, "Vi anser att arbetet som W3C bedriver med att arbeta för tillgänglighetsstandarder och att utveckla andra standarder som bidrar till att alla användare kan känna tillit till Internet, det ligger i linje med Nominets mål och vision, som är att vara en ledande kraft i att göra Internet säkert för alla och få positiva effekter på människors liv". Det regionala kontoret planerar ett högtidligt öppningsevenemang senare i år.

W3C framför sina tack till STFC Rutherford Appleton Laboratory och dess team för W3C UK and Ireland Office, ledd av Michel D Wilson och de tidigare cheferna Stuart Robinson och Bob Hopgood, för allt de gjort för att främja webben och W3C. Ta del av mer information om W3C:s regionala kontor som arbetar med att befrämja W3C:s uppgift.