W3C

W3C-logo

Nyheter mars 2010

Här listas nyheter annonserade under angiven månad.

Ny kurs annonseras: mobila webben ... "Mobile Web Best Practices"

2010-03-31

En uppdaterad version av den populära utbildningen "Mobile Web Best Practices" kommer att avhållas med start i maj 2010.

Den nätbaserade kursen Introduction to W3C's Mobile Web Best Practices har nu uppdaterat inför en ny utbildningsomgång 2010. Nästa gång kursen hålls sker med start måndag 10 maj. Nu kan man göra en tidig anmälan av intresse att deltaga.

Kursen leds av personer aktiva i arbetet som drivs inom Mobile Web Initiative, och kursdeltagare kommer att:

 • förstå de speciella möjligheter och utmaningar som finns för den mobila webben;
 • lära sig hur man använder W3C:s råd och rekommendationer om mobila webben ("W3C's Mobile Web Best Practices") för att skapa mobil-anpassat webbinnehåll, och hur man anpassar existerande innehåll till det mobila sammanhanget;
 • lära sig använda tekniker -- för klient och för server -- för att anpassa innehåll för olika typer av apparater.

Läs mer om W3C:s arbete med den mobila webben ("Mobile Web Initiative").

Konferens: mobila webben ... "Open Mobile Summit"

2010-03-30

I maj i London äger "The Open Mobile Summit" rum. W3C-medlemmar kan få rabatterad avgift.

The Open Mobile Summit (16-17 maj 2010, London, UK) samlar de viktigaste personerna från Internet och mobilområdena, för att föra en dialog om strategi för framtiden. Bland de punkter som tas upp är: hur kan man bygga ett lönsamt öppet mobilt Internet? hur kan Internet berika den mobila världen? hur skall defragmentering hanteras? vilken roll har öppna standarder? etc. Bland talarna återfinns Olaf Swantee EVP France Telecom, Alberto Torres EVP Nokia, Olivier Baujard CTO Deutsche Telekom, Håkan Dahlström President Mobility TeliaSonera och Andrew Gilbert EVP Qualcomm, samt ledande personer från Yahoo!, Spotify, Gowalla, Java, HTC, Acer, Opera Software, m.fl. W3C:s "Mobile Web Initiative" (MWI) är en av de organisationer som stöder detta evenemang. W3C-medlemmar får rabatt på deltagaravgiften, om registrering sker innan 14 april.

Nya Working Drafts: webbtjänster ... om "Web Services WS-*"

2010-03-30

Arbetsgruppen för resursaccess i webbtjänster ("Web Services Resource Access Working Group") har publicerat sex utkast om olika delteknologier för Web Services.

De sex utkasten som nu publiceras av Web Services Resource Access Working Group -- som Last Call Working Drafts -- är: Enumeration (WS-Enumeration), Event Descriptions (WS-EventDescriptions), Eventing (WS-Eventing), Fragment (WS-Fragment), Metadata Exchange (WS-MetadataExchange), och Transfer (WS-Transfer). Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 11 maj 2010. Mer information om vad som görs i detta område hittas på webbplatsen för arbetet med webbtjänster ("Web Services Activity").

W3C deltar i konferensen SVG Open 2010

2010-03-23

Bland sponsorerna till konferensen SVG Open 2010 återfinns W3C, som på detta sätt vill stödja grafikformatet som under senare år fått bredare implementationsstöd.

I och med att alla större webbläsarleverantörer har meddelat att de ställer sig bakom SVG, så har intresset för användning av SVG ökat. Tillsammans med andra sponsorer stöder nu W3C SVG Open 2010, den 8:e internationella konferensen om Scalable Vector Graphics, som avhålls i Paris, Frankrike 30 augusti - 1 september 2010. Denna konferens erbjuder konstruktörer, användare, utvecklare och implementatörer att ta del av mer kunskap om SVG, och att dela med sig av idéer, erfarenheter, produkter och strategier. Medlemmar i W3C SVG Working Group, bland annat W3C-representanterna Chris Lilley och Doug Schepers, kommer att deltaga och ge presentationer vid konferensen, bland annat i en panel med arbetsgruppen om framtida utveckling av SVG, och i en panel med implementatörer. En dag med Workshops ingår också. Konferensarrangörerna tar gärna emot förslag om presentationer och kursidéer, fram till 31 mars 2010. Ta del av mer information om W3C Graphics Activity.

Konferens: tillgänglighet ... "Funkas Tillgänglighetsdagar 2010" - program

2010-03-18

Programmet för Tillgänglighetsdagarna (Stockholm, 14-15 april 2010) är nu klart.

Hitta programmet på konferensens hemsida.

Ny arbetsgrupp: typsnitt ... "WebFonts Working Group"

2010-03-18

Arbetsgruppen för webbfonter ("WebFonts Working Group") har nu börjat sitt arbete med att förbättra möjligheterna att använda typsnitt på webben.

Eftersom det redan växer fram mekanismer och standarder för att länka till fonter över webben, så kommer WebFonts Working Group att fokusera på "Web Open Font Format" (WOFF), ett interoperabelt fontformat för webben. Gruppen kommer att arbeta öppet, och kommer att synkronisera med grupper som arbetar med typografi. Läs gruppens uppdragsbeskrivning, gå med i gruppen, och ta reda på mer om vad som görs i arbetsområdet fonter-på-webben.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Security"

2010-03-16

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har nu offentliggjort fyra nya utkast om teknologi för säkerhet inom XML.

De fyra utkasten -- publicerade av XML Security Working Group som Working Drafts -- är:

 • XML Encryption Syntax and Processing Version 1.1, som ger en specifikation av en process för att kryptera data och representera resultatet i XML.
 • XML Security RELAX NG Schemas, som innehåller scheman enligt RELAX NG för specifikationerna inom "XML Security", bl.a. "XML Signature 1.1" och "XML Signature Properties".
 • XML Security Generic Hybrid Ciphers. Detta dokument utvidgar "XML Encryption Version 1.1" genom att definiera algoritmer, XML-typer och -element som behövs för att använda generiska hybridkrypton i tillämpningar av "XML Security". Generiska hybridkrypton gör det möjligt att på konsistent sätt behandla assymetriska krypton när man krypterar data, och innefattar en nyckelinkapslingsalgoritm med parametrar och en datainkapslingsalgoritm med parametrar.
 • XML Security Algorithm Cross-Reference, som ger en översikt över URI-identifierare för "XML Security"-algoritmer och de specifikationer som hör till dem.

Mer om detta hittas på hemsidan för säkerhetsarbetet.

Konferens i Prag drar igång: "XML Prague"

2010-03-12

Den 13-14 sker XML-konferensen i Prag. Man kan delta på distans!

Under helgen den 13-14 mars 2010 äger konferensen XML Prague rum i Tjeckiens huvudstad. Ett antal representanter för W3C och dess arbetsgrupper kommer att deltaga och ge presentationer: Liam Quin, Norm Walsh, Robin Berjon, Felix Sasaki, m.fl. Det kommer att finns möjlighet att ta del av evenemanget via strömmande audio/video. Använd en webbläsare med Flash, och följ den länk som kommer att anges på konferensens hemsida . Förra årets evenemang finns också på digital form.

Annonsering av workshop: interactiva mobila system ... "Workshop on Conversational Applications"

2010-03-11

I juni hålls en workshop om språkmodeller som kan ger förstärkt stöd i dialogorienterade tillämpningar.

Workshop on Conversational Applications - Use Cases and Requirements for New Models of Human Language to Support Mobile Conversational Systems kommer att ske 18-19 juni 2010 i Somerset, New Jersey (USA), med Openstream som lokal organisatör. Vi ser ett växande behov av ny funktionalitet för att använda modeller för naturligt språk som stöd för sofistikerade dialogorienterade tillämpningar. Workshopens mål är att bättre förstå gränserna för dagens språkmodell, för att kunna utveckla en mer kraftfull modell. Deltagare kommer att insamla och analysera användningsfall, och prioritera mellan krav som leder till att man får stöd för sådana språkförmågor som inte stöds idag. "Position papers" skall vara insända senast 2 april 2010. Mer information finns i inbjudan till workshop.

Uppdaterat Working Draft: tillgänglighet ... User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0"

2010-03-11

Arbetsgruppen för tillgängliga användaragenter ("User Agent Accessibility Guidelines Working Group") har publicerat ett uppdaterat utkast om råd och riktlinjer för tillgängliga användaragenter.

User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) 2.0 -- publicerat av User Agent Accessibility Guidelines Working Group som uppdaterat Working Draft -- definierar hur webbläsare, mediaspelare, och andra "användaragenter" ("user agents") bör stödja tillgänglighet för användare med funktionshinder, och hur de bör fungera tillsammans med tekniska hjälpmedel. Detta utkast lägger till krav i sju nya områden, bland annat stöd för talad inmatning, styrning av videouppspelning och en ny sektion om konformitet mot denna standard. Ett stöddokument har även tagits fram: Implementing UAAG 2.0 -- publicerat som första offentligt Working Draft. Läs inbjudan att granska detta utkast av UAAG 2.0 och om arbetsområdet Web Accessibility Initiative (WAI).

Ny inkubatorgrupp: beslutsstöd ... "Decisions and Decision-Making"

2010-03-11

En ny inkubatorgrupp startar nu, "Decisions and Decision-Making Incubator Group", som skall beskriva krav och behov för standarder inom beslutsstödsområdet.

Decisions and Decision-Making Incubator Group skall fastställa krav, användningsfall och representation av beslut och beslutsfattande, där samarbete sker i ett nätverkat sammanhang. Målet är att identifiera en möjlig standard för utbyte av beslut, delad lägesuppfattning, och mätning av prestanda, effektivitet och användaregenskaper i beslutsituationer. Följande W3C-medlemmar stöder denna grupps formulerade uppdrag: DISA, MITRE och CNR. Läs mer om inkubatoraktiviteten, ett forum där W3C-medlemmar innoverar och experimenterar. Detta arbete har drivs som utredning/förstudie, inte som standardiseringsarbete.

Nytt Working Draft: semantik för media ... "Ontology for Media Resource 1.0"

2010-03-09

Arbetsgruppen för mediannotering ("Media Annotations Working Group") har publicerat ett utkast som beskriver modellering av media.

Ontology for Media Resource 1.0 -- publicerad av Media Annotations Working Group som Working Draft -- definierar en ontologi ("Ontology for Media Resource 1.0"), en grundläggande uppsättning termer för att beskriva mediaresurser på webben. Den baseras på en basuppsättning egenskaper, som underbygger grundläggande metadata för att beskriva mediaresurser. Dessutom definierar den avbildningar -- på syntaktisk och semantisk nivå -- mellan element i existerande format. Ontologin skall bidraga till interoperabilitet mellan olika typer av metadataformat som i dagens läge används för att beskriva mediaresurser på webben. Se på mer som görs inom arbetet med video-på-webben.

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Web Security Context: User Interface Guidelines"

2010-03-09

Arbetsgruppen för webbsäkerhetskontext ("Web Security Context Working Group") har nu publicerat ett utkast av ett dokument som beskriver hur användare kan fatta beslut som stärker säkerheten online.

Web Security Context: User Interface Guidelines -- publicerad av Web Security Context Working Group som Last Call Working Draft -- behandlar de viktiga trovärdighetsbeslut som användare fattar när de är online, och de olika sätt på vilket användare kan stödjas så att de i största möjliga utsträckning fattar säkra och välgrundade beslut. Detta dokument specificerar användarinteraktion, med målsättning att nå praktisk säkerhet, baserad på goda principer i detta område. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 31 mars 2010. Mer om detta hittas på hemsidan för arbetet med säkerhet.

Ny Proposed Recommendation: xml-bearbetning ... "XProc - An XML Pipeline Language"

2010-03-09

Arbetsgruppen för processmodell för XML ("XML Processing Model Working Group") har publicerat ett utarbetat och granskat förslag till ett flödesspråk för hur XML-data skall bearbetas.

XProc: An XML Pipeline Language -- publicerad av XML Processing Model Working Group som Proposed Recommendation -- beskriver syntax och semantik för XProc, ett språk som används för att definiera operationer som skall utföras på XML-dokument. En pipeline byggs upp av enkla steg som utför atomära operationer på XML-dokument, och av uttryck svarande mot villkorsstyrning, iteration och avvikelsehantering, vilka styr vilka steg som skall utföras. Arbetsgruppen har skapat en implementationsrapport som beskriver läget för implementeringar av denna specifikation. Kommentarer tas emot fram till och med 15 april 2010. Mer om detta och annat hittas på hemsidan för arbetet med XML.

Ny Recommendation: grafik ... "WebCGM 2.1"

2010-03-09

Arbetsgruppen för WebCGM ("WebCGM Working Group") har nu publicerat specifikationen av "WebCGM 2.1" som en W3C Recommendation, dvs som en webbstandard.

"Computer Graphics Metafile" (CGM) är en ISO-standard, definierad av ISO/IEC 8632:1999, avsedd att stödja utbyte av 2D vektorgrafik och blandad vektor-/rastergrafik. WebCGM är en profil av CGM, som lägger till webblänkar, och är optimerad för webbtillämpningar inom teknisk illustration, elektronisk dokumentation, geofysisk datavisualisering, och liknande. WebCGM är definierad på ett sätt som balanserar uttrycksfullhet i grafiskt avseende mot enkelhet och implementerbarhet. En liten men kraftfull uppsättning standardiserade metadataelement stöder funktionalitet för hyperlänkning och dokumentnavigering, bildstrukturering och lagerorganisering, och ger stöd för att söka och ställa frågor om bildinnehåll. WebCGM 2.1 -- publicerad av WebCGM Working Group som W3C Recommendation -- förfinar och kompletterar funktionalitet definierad i WebCGM 2.0. Intresserad av att veta mer om detta? Ta del av information om arbetetsområdet grafik.

Ny CEO på W3C ... Dr. Jeffrey Jaffe

2010-03-08

Nu tillträder en ny CEO på W3C -- Jeff Jaffe, med ett förflutet inom IT-industrin.

Idag utsåg W3C Dr. Jeffrey Jaffe till ny Chief Executive Officer. "Webbteknologier fortsätter att vara ett medel som all industri använder för att få den snabba teknologiska utvecklingen att snabba upp sättet att bedriva affärsverksamhet," säger Jaffe. "Jag är glad över att få komma till W3C i dessa tider med ökande innovation, eftersom W3C är platsen där industrin träffas för att ta fram webbstandarder, i samverkan på ett öppet sätt". Som CEO för W3C kommer Jaffe att arbeta tillsammans med Tim Berners-Lee, staben, W3C:s medlemmar, och med allmänheten för att vidareförädla och kommunicera W3C:s vision. CEO är ansvarig för W3C:s globala verksamhet, för att vidmakthålla engagemanget hos W3C:s intressenter, och för att arbeta för en kultur av samarbete och transparens, så att W3C kommer att fortsätta vara den viktigaste platsen för teknisk utveckling och ledarskap för webben. Läs CEO:s blog och hitta mer i pressreleasen.

Nya Working Drafts: säkerhet ... "XML Signature Syntax and Processing 2.0"; "Canonical XML Version 2.0"

2010-03-05

Arbetsgruppen för XML-säkerhet ("XML Security Working Group") har publicerat två utkast om digital signering.

De två utkasten -- publicerade av XML Security Working Group som Working Drafts -- är XML Signature Syntax and Processing Version 2.0 och Canonical XML Version 2.0. Det första specificerar XML-syntax och bearbetningsregler för att skapa och representera digitala signaturer. XML Signatures kan användas på alla typer av digitalt innehåll, bl.a. XML. Det andra utkastet är en omarbetning av Canonical XML Version 1.1 för att kunna hantera utmaningar avseende prestanda, strömmar, hårdvaruimplementering, robusthet, minimera attackytan, att avgöra vad som har signerats, m.m. Här ingår också en uppdatering av Exclusive Canonicalization, i praktiken en version 2.0. Mer om detta hittas på hemsidan för säkerhetsarbetet.

Nytt Working Draft: talande webb ... "Voice Extensible Markup Language" (VoiceXML) 3.0

2010-03-05

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare ("Voice Browser Working Group") har publicerat ett utkast av version 3 av VoiceXML.

Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 3.0 -- publicerad av Voice Browser Working Group som Working Draft -- specificerar VoiceXML 3.0, ett modulärt språk för att skapa interaktiva mediadialoger som använder syntetiserat tal, igenkänning av talad inmatning och knappinmatning, telefoni, dialoger med blandat initiativ, och inspelning samt presentation av en uppsättning mediaformat, innefattande bl.a. digitaliserad audio och digitaliserad video. Det finns en ändringsmarkerad version som visar skillnaderna gentemot föregående utkast. Om mer om detta och andra näraliggande teknologier, se på webben -- Voice Browser Activity.

Nya Working Drafts: html ... HTML5 m.m.

2010-03-05

Idag publiceras sju dokument, som utkast, av specifikationer av teknologier i och kring HTML5.

De utkast som nu publiceras är :

 • HTML 5 och HTML5 differences from HTML4. Dessutom har material, som tidigare varit del av specifikationen för HTML 5, nu publicerats i separata dokument: HTML Canvas 2D Context och HTML Microdata.
 • HTML: The Markup Language, ett första utkast. Detta dokument beskriver uppmärkningsspråket HTML, och ger tillräckligt detaljerad information, så att författare av HTML-dokument kan skapa innehåll som följer standarden. Avsiktligt definieras här inte programmerbara gränssnitt (API:er), inte heller hur programvara avses behandla mottagna HTML-dokument. Detta utkast är inte heller avsett att vara ett läromaterial eller vara en praktisk handledning i hur man skapar HTML-innehåll.
 • HTML+RDFa, som definierar regler och råd för hur man kan använda specifikationen "RDF in XHTML: Syntax and Processing (RDFa)" inom HTML5 och XHTML5.
 • Additional Requirements for Bidi in HTML, ett första utkast. När man konstruerar en webbtillämpning som skall stödja interface där presentation eller inmatning skall vara antingen höger-till-vänster och vänster-till-höger, då stöter man typiskt på ett antal utmaningar, där det finns stora möjligheter att göra fel konstruktionsbeslut. Några av dessa utmaningar beror på brister i webbläsare, men ett antal utmaningar beror på ofullständighet i hur HTML specificerar hantering av olika presentationsriktningar. Några av dessa utmaningar kan lättare hanteras om några strategiskt motiverade tillägg till HTML görs. Detta dokument föreslår några lösningar för speciellt vanliga problem.

Alla dokument har publicerats av arbetsgruppen för HTML, förutom det sista i listan ovan, som publicerats av Internationalization Core Working Group.