W3C

W3C-logo

Nyhetsarkiv

Här listas senaste hemsidesnyheter. Mer finns lagrat per år ... se länkar till höger.

Nytt dokument: rumslig data ... ”QB4ST: RDF Data Cube extensions for spatio-temporal components

2017-04-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har tagit fram ett dokument som informerar om en vidgad vokabulär för rumslig data.

QB4ST: RDF Data Cube extensions for spatio-temporal components – framtagen av Spatial Data on the Web Working Group och publicerad som Group Note – beskriver en utvidgning av den nuvarande ontologin för RDF Data Cube, så att man kan stödja specifikation av viktiga metadata, vilka kan behövas för att tolka spatio-temporal data. QB4ST erbjuder stöd för numeriska och andra referenssystem, bland annat Spatial Reference Systems och Temporal Reference Systems.

Ny Proposed Recommendation: transformering ... ”XSL Transformations (XSLT) Version 3.0”

2017-04-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om version 3 av teknologin för transformering av XML-dokument.

XSL Transformations (XSLT) Version 3.0 – publicerad av XSLT Working Group som Proposed Recommendation – definierar syntax och semantik för XSLT 3.0, ett språk konstruerat för att transformera XML-dokument till andra XML-dokument. XSLT 3.0 är en reviderad version av webbstandarden XSLT 2.0, som publicerades 23 januari 2007. Den viktigaste orsaken till att denna nya version tagits fram är att möjliggöra transformering på strömmar av XML-data, där varken källdokumentet eller det resulterande dokumentet lagras i sin helhet i internminne. Ett annat viktigt skäl är att förbättra modularitet av stora formatmallar, så att man kan konstruera formatmallar utgående från komponenter som framtagits i andra sammanhang, och ändå garantera en hög grad av robustheten i den fulla resulterande formatmallen. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 19 maj 2017.

Ny Candidate Recommendation: internationalisering ... ”Encoding

2017-04-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationalisering (”Internationalization Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat förslag om användning av UTF-8 för webbinnehåll.

Kodningen UTF-8 är den mest lämpliga kodningen för utbyte baserat på Unicode. Encoding – publicerad av Internationalization Working Group som Candidate Recommendation – definierar UTF-8-kodningen, identifierar ett stort antal andra (traditionella) kodningar som används, ger råd och anvisningar om hur kodning bör hanteras, med mera.

Nya Proposed Recommendations: sociala webben ... ”Micropub”; ”Activity Streams”; ”Vocabulary

2017-04-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) levererar nu tre genomarbetade förslag om webbstandarder, rörande stöd för sociala nätverk.

De aktuella specifikationerna – publicerade av Social Web Working Group som Proposed Recommendations – är:

  • Micropub, vilket är ett protokoll för att skapa, uppdatera och ta bort inlägg gjorda på en egen domän, genom användning av tredjepartsklienter. Webbappar och plattformsspecifika appar (t.ex. iPhone och Android) kan använda Micropub för att skapa och redigera inlägg, korta artiklar, kommentarer, ”lajkar”, foton, händelser eller andra typer av inlägg på din egen webbplats.
  • Activity Streams 2.0, vilken är en detaljspecifikation av en modell för hur man kan representera möjliga och/eller genomförda aktiviteter, genom användning av JSON-formatet.
  • Activity Vocabulary definierar vokabuläregenskaper hos terminologin för Activity Streams, ett språk var JSON-syntax definieras i Activity Streams 2.0 Core Syntax.

Kommentarer på dessa tas emot fram till och med 15 maj 2017.

Ny Candidate Recommendation: sociala webben ... ”ActivityPub

2017-04-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”) levererar nu ett genomgranskat förslag om protokoll för uppdatering av innehåll.

ActivityPub – publicerad av Social Web Working Group som Candidate Recommendation – är ett decentraliserat protokoll för sociala nätverk, byggt på dataformatet definierat av ActivityStreams 2.0. Här erbjuds ett API för kommunikation från klient till server, vilket kan användas för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll, samt ett API för federerad server-till-server-kommunikation, som stöder leverans av notifieringar och prenumeration på innehåll. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar.