Nyheter

Nytt Working Draft: säkerhet ... "Mixed Content"

2014-09-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") publicerar ett utkast om säkrare hantering av innehåll.

Mixed Content – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – beskriver hur webbverktyg bör hantera presentation och exekvering av innehåll som laddas över okrypterade eller icke autentiserade förbindelser, när huvuddokumentet är krypterat och autentiserat. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Nytt Working Draft: länkad data ... "Linked Data Platform 1.0"

2014-09-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för plattform för länkad data ("Linked Data Platform (LDP) Working Group") publicerar nu ett utkast om principer för en plattform för länkad data.

Linked Data Platform 1.0 – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en uppsättning goda konstruktionsråd och en enkel ansats för arkitekturen av en plattform för länkad data, som stöder läsning och skrivning, och som bygger på HTTP-access till webbresurser vilka beskriver sina tillstånd med hjälp av RDF. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 7 oktober 2014.

Arbetsgruppen publicerar även LDP Access Control (Group Note) som beskriver användningsfall och krav för behörighetskontroll för en plattform för länkad data. Dokumentet innehåller även en skiss av en uppdragsbeskrivning för ett arbete att utveckla en standard för HTTP-baserad behörighetskontroll.

Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Line Grid Module Level 1"

2014-09-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu fullbordat ett utkast av en specifikation om hur man kan skapa presentation av innehåll till ett rutmönster.

CSS Line Grid Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – definierar funktionalitet för hur rader och block av innehåll layoutmässigt kan anpassas till osynliga rutmönster i dokumentet. Läs mer om arbetet med formatering.

Uppdaterade dokument: tillgänglighet ... "Understanding Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0"; "Techniques for WCAG 2.0"

2014-09-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för tillgängligt webbinnehåll ("Web Content Accessibility Guidelines Working Group") har tagit fram uppdateringar av två dokument som ger stöd för att förstå och använda WCAG 2.0.

De två dokumenten – publicerade av Web Content Accessibility Guidelines Working Group som Notes – är Understanding WCAG 2.0 och Techniques for WCAG 2.0. (Observera att detta inte innebär en uppdatering av WCAG 2.0, som är en stabil specifikation) Mer information om dessa uppdateringar finns i epostmeddelandet Understanding WCAG and WCAG Techniques Updated September 2014 e-mail. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Proposed Recommendation: "HTML5"

2014-09-16 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu levererat ett genomarbetat förslag om HTML5, redo för granskning.

HTML5 – publicerad av HTML Working Group som Proposed Recommendation – definierar den femte större revisionen av det grundläggande språket för webben: Hypertext Markup Language (HTML). I denna version har ny funktionalitet införts, funktionalitet som ger stöd för webbutvecklares behov; nya element har införts, baserat på analys av vanliga ansatser vid skapande av innehåll; och särskild vikt har lagts vid att definiera tydliga konformitetskriterier för webbverktyg, så att interoperabiliteten förbättras. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 14 oktober 2014. Läs mer om arbetet med html.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2014-09-24(24/09)

  W3C Open Standards in the Collaborative Enterprise Environment

  talk av Deborah Dahl

  Webinar on the New Engagement Workplace

  online, USA

 • 2014-09-25(25/09)

  Crafting User Experience for the Fastest Growing Web Demographic: Older Users

  invited talk av Shawn Henry

  WebVisions Chicago

  Chicago, IL, USA

 • 2014-10-23(23/10)

  Bridging the Web and Digital Publishing

  talk av

  Books in Browsers

  San Francisco, USA

 • 2014-11-14(14/11)

  Tools, offene Daten, Vokabulare und Anwendungsszenarien für semi-automatische Metadatengenerierung

  talk av Felix Sasaki

  Markupforum

  Stuttgart, Germany

Evenemang Header link