Nyheter

Ny Candidate Recommendation: personlig integritet ... ”Tracking Preference Expression” (DNT)

2015-08-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för skydd mot spårning (”Tracking Protection Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat utkast om teknologi för att beskriva användarens krav på vilken webbspårning som kan tillåtas.

Tracking Preference Expression (DNT) – publicerad av Tracking Protection Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett HTTP-huvud för DNT för att uttrycka användarens preferenser angående spårning; en egenskap på dokumentobjektmodellen som gör att sådana uttryck kan åtkommas av skript, och API:er som stöder skript så att de kan registrera webbplats-specifika undantag vilka användaren angett. Här definieras även mekanismer som webbplatser kan använda för att kommunicera om och hur de kan stödja en angiven preferens, genom användning av fältet ”Tk” i svarshuvudet, och välkända resurser som ger maskinläsbar information om läget angående spårning. Denna specifikation är nu redo för provimplementeringar. Läs mer om arbetet med personlig integritet.

Nytt Working Draft: formatering ... ”Priorities for CSS”

2015-08-20 | Arkiverad

Intressegruppen för digital publicering (”Digital Publishing Interest Group”) har tagit fram ett första utkast om viktiga krav på CSS, som stöd för digital publicering.

I och med att digital publicering alltmer sker via den öppna webbplattformen, så kommer fler typer av innehåll att publiceras med webbteknologier. Det är viktigt att innehåll publiceras på ett sätt som gör att användaren lätt kan tillgodogöra sig innehållet, och därmed finns ett ökad beroende på kraftfullheten i CSS. Priorities for CSS from the Digital Publishing Interest Group – publicerad av Digital Publishing Interest Group som Working Draft – beskriver de mest kritiska behoven, ur perspektivet digital publicering, på CSS-funktionalitet, implementering av CSS-funktionalitet som redan har specificerats, samt även några fall där ytterligare arbete kan behöva göras bortom avgränsningen av CSS. Läs mer om arbetet med digital publicering.

Översatt dokument: internationalisering ... "Märka upp text som inget-språk"

2015-08-20 | Arkiverad

Ännu ett informativt dokument från W3C:s internationaliseringsarbete har översatts till svenska. Dess tema är: hur man anger att visst textinnehåll inte är uttryckt i något visst naturligt språk.

Originaldokumentet Tagging text with no language har nu översatts till svenska: Märka upp text som 'inget språk'. Det handlar om användning av lang-attributet för att märka upp innehåll som antingen inte är uttryckt i något naturligt språk, eller där man inte kan avgöra vilket naturligt språk som innehållet uttrycks i.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching

2015-08-13 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har nu levererat ett utkast om sökning och matchning av textsträngar.

Character Model for the World Wide Web: String Matching and Searching – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – bygger vidare på dokumentet ”Character Model for the World Wide Web 1.0: Fundamentals” (CHARMOD) med information om hur jämförelse mellan textsträngar skall förstås i den internationaliserade webben. Avsikten är att ge författare av specifikationer, programvaruutvecklare och innehållskonstruktörer ett gemensamt basdokument om denna aspekt på hantering av text, och därmed bidraga till att praktisk interoperabilitet förbättras. Läs mer om arbetet med en internationaliserad webb.

Nya dokument: talbaserade webbläsare ... ”XPath Data Model”; ”DOM Events

2015-08-11 | Arkiverad

Arbetsgruppen för talbaserade webbläsare (”Voice Browser Working Group”) har nu tagit fram två dokument om teknologi för tillståndsmaskiner: datamodell för frågor, och maskineri för händelser i dokument.

De nu aktuella dokumenten – publicerade av Voice Browser Working GroupGroup Notes – är:

XPath Data Model for SCXML, som beskriver datamodellen för XPath så som den används i SCXML. Med denna datamodell kan SCXML använda XML som datarepresentation, och bearbeta den med XPath. Mer information om denna finns i specifikationen för SCXML.

DOM Event I/O Processor for SCXML, som beskriver ett maskineri för hantering av I/O-händelser i DOM, så som den används i SCXML. Med detta maskineri kan tillståndsmaskiner i SCXML kommunicera med externa entiteter via DOM-händelser. Mer information hittas i specifikationen av SCXML.

Läs mer om arbetet med talstyrda webbläsare.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

  • 2015-09-09(09/09)

    Special Event: Standardization Brown-Bag

    panel av Deborah Dahl

    Interspeech 2015

    Dresden, Germany

Evenemang Header link