Nyheter

Ny Recommendation: sociala webben ... ”Micropub

2017-05-23 | Arkiverad

Nu har Micropub, framtagen av arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”), blivit antagen som webbstandard. Den stöder hantering av innehåll i sociala webben.

Micropub – framtagen av Social Web Working Group och publicerad som W3C Recommendation – är ett klient-till-server-protokoll som används för att skapa, uppdatera och ta bort innehåll i sociala nätverk. Såväl webbaserade som apparatspecifika tillämpningar kan använda Micropub för att ladda upp nya inlägg, foton, händelsebeskrivningar och annat, till servers som stöder protokollet. Användare kan välja att skapa innehåll genom användning av många olika tillämpningar, och ändå ha kunna styra var data kommer att lagras.

Redan innan Social Web Working Group påbörjade sitt arbete med standardisering av Micropub, användes detta protokoll i över ett dussin oberoende implementationer inom samverkansgruppen IndieWeb. Det finns nu tiotals oberoende klient- och serverimplementeringar, användbara i ett flertal olika implementeringsspråk och på olika plattformar.

Ny Recommendation: sociala webben ... ”ActivityStreams 2.0”

2017-05-23 | Arkiverad

Nu har ActivityStreams 2.0, framtagen av arbetsgruppen för sociala webben (”Social Web Working Group”), blivit antagen som webbstandard. Den möjliggör webbanpassad representation av aktiviteter.

drawing illustrating sharing social dataActivityStreams 2.0 (AS2) – framtagen av Social Web Working Group och publicerad som W3C Recommendation –- erbjuder en JSON-datamodell och vokabulär för att representera vanliga sociala objekt, aktiviteter och relationer mellan sådana. AS2 förväntas bli en de facto standard för att dela social data mellan olika (möjligen decentraliserade) tillämpningar för den sociala webben, och bygger på den redan välanvända teknologin ActivityStreams 1.0. Den definierade vokabulären för AS2 erbjuder en uppsättning termer, vilka kan utvidgas genom att använda JSON-LD, och utvidgningar kan göras stabila genom arbete i Social Web Incubator Community Group. AS2 kan användas som del i vilket protokoll som helst, men Social Web Working Group tar fram ActivityPub, speciellt orienterat mot att stödja AS2-baserad interaktion server-till-server och klient-till-server.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Logical Properties and Values Level 1”

2017-05-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om egenskaper i CSS som styr layout på ett logiskt sätt.

CSS Logical Properties and Values Level 1 – publicerad av CSS Working Group som första offentligt Working Draft – inför logiska egenskaper och värden som ger innehållsförfattare möjlighet att styra layout genom att ange logiska egenskaper snarare än fysiska, såsom riktning och avbildningar. Modulen definierar logiska egenskaper och värden för funktionalitet specificerad i CSS21. Dessa egenskaper är abstrakta alternativ till motsvarande fysiska egenskaper.

Nytt Working Draft: nätbetalning ... ”Payment Handler API”

2017-05-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu levererat ett utkast om API för betalning över webben.

En tidigare publicerad specifikation i samma tematiska område är Payment Request API, som erbjuder ett standardiserat sätt att initiera betalningar från webbsidor och webbtillämpningar. Webbklienter som implementerar det API:et ber användaren att välja ett sätt att hantera genomförandet av betalningen, varefter webbklienten returnerar ett svar om betalning till den webbplats som vill genomföra operationen. Den nu offentliggjorda Payment Handler API – publicerad av Web Payments Working Group som första offentligt Working Draft – definierar funktionalitet som kan användas av webbtillämpningar för att hantera betalningsbegäran, vilket stömlinjeformar processen för betalning på webben.

Nytt dokument: sensorer ... ”Motion Sensors Explainer

2017-05-11 | Arkiverad

Arbetsgruppen för apparater och sensorer (”Device and Sensors Working Group”) har tagit fram ett dokument som ger en introduklion till sensorer och deras användning.

Motion Sensors Explainer – publicerad av Device and Sensors Working Group som Group Note – ger en introduktion till området sensorer (lågnivåsensorer och högnivåsensorer), hur de förhåller sig till varandra, hur de fungerar internt, och beskriver ett antal vanliga användningsfall. Här beskrivs även vanliga fall av händelsehantering och sensorfusion, illustrerade med exempel, vilka visar hur dessa används på ett sätt som överensstämmer med specifikationen för Generic Sensor API.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link