Nyheter

Ny Candidate Recommendation: länkad data ... ”Linked Data Patch Format

2015-03-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) publicerar nu ett genomarbetat utkast om bearbetning av länkad data.

Linked Data Patch Format – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett språk för att uttrycka sekvenser av operationer avsedda att modifiera resurser representerade som länkad data. Denna teknologi är lämplig att användas tillsammans med metoden HTTP Patch. I och med att den publiceras som Candidate Recommendation önskas nu information om erfarenheter av implementering av teknologin. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt verktyg: tillgänglighet ... ”WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator

2015-03-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) meddelar nu att de släpper ett verktyg för att skapa rapporter om tillgänglighetsutvärdering.

En första version av WCAG-EM Report Tool: Website Accessibility Evaluation Report Generator – framtagen av Education and Outreach Working Group (EOWG) – är nu färdig, och den hjälper dig att skapa rapporter om utvärdering av tillgänglighet för webbplatser, i enlighet med Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM). WCAG-EM är ett informativt dokument, publicerad som W3C Working Group Note. Den beskriver en ansats för att utvärdera webbplatser, innefattande även webbtillämpningar och webbplatser för mobila apparater, med avseende på hur de uppfyller Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Arbetsgruppen vill nu gärna få återföring av hur denna version av WCAG-EM Report Tool fungerar, och förslag om möjliga förbättringar inför nästa version. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI).

Nytt läromaterial: tillgänglighet ... ”Images”; ”Tables”; ”Forms

2015-03-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) publicerar nu läromaterial om tillgänglighet för några behovsområden.

Uppdaterade Web Accessibility Tutorials om formulär, bilder och tabeller – publicerade av Education and Outreach Working Group (EOWG) och Web Content Accessibility Guidelines Working Group – ger konkret information om hur man skapar webbinnehåll som är tillgängligt för personer med funktionshinder, och som även ger nytta för alla användare. Här finns allmänna råd och specifika exempel för HTML5 och WAI-ARIA. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI).

Ny Recommendation: länkad data ... ”Linked Data Platform 1.0”

2015-02-26 | Arkiverad

Specifikationen av en plattform för länkad data, framtagen av arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”), har nu blivit antagen som webbstandard.

”Länkad data” handlar om en ansats för att publicera data genom att bygga på principen om länkning, och använder de teknologier för länkning som erbjuds av webben, för att kunna skapa en sammanhängande global distribuerad databas. Linked Data Platform 1.0 – framtagen av Linked Data Platform (LDP) Working Group och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar en uppsättning regler för HTTP-operationer på webbresurser (t.ex. resurser baserade på RDF) för att erbjuda funktionalitet för läsning/skrivning av länkad data på webben. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nya Working Drafts: säkerhet ... ”Content Security Policy Pinning”; ”Upgrade Insecure Requests

2015-02-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har publicerat två utkast: om säkerhetspolicy, och om säker hämtning.

Content Security Policy Pinning – publicerad av Web Application Security Working Group som Working Draft – definierar ett nytt HTTP-huvud som ger möjlighet att ange för webbverktyg att komma ihåg (eng. ”pin”) och använda en Content Security Policy för en vissa webbplatser under en viss tidperiod. Läs mer om arbetet med säker webb.

Denna arbetsgrupp har även publicerat Upgrade Insecure Requests (som Working Draft) vilken definierar en mekanism som kan användas för att informera ett webbverktyg att en a priori osäker resurshämtning skall ske med säkra protokoll då de hämtas. Läs mer om arbetet med säker webben.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link