Nyheter

Nytt dokument: xml ... ”XML Signature Syntax and Processing Version 2.0”

2015-07-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XML-säkerhet (”XML Security Working Group”) har dokumenterat digital signering i XML.

XML Signature Syntax and Processing Version 2.0 – publicerad av XML Security Working Group som Group Note – beskriver bearbetningsregler och syntax för digital signering i XML. XML Signatures erbjuder integritet, meddelandeautentisering, och/eller autentisering av signerare, för alla typer av innehåll, oavsett om innehåll finns inom den XML vilken bär signaturen, eller om det finns annorstädes. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Chinese Layout Requirements

2015-07-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram ett utkast om layout av kinesiska språk.

Requirements for Chinese Text Layout – publicerad av Internationalization Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver krav på layout av kinesiska skriftspråk på webben och i digitala publikationer. Dessa krav bör utnyttjas av de som utvecklar webbteknologier, såsom CSS, HTML och SVG, samt av implementatörer av webbverktyg, för att förstå hur kinesiska språk bör hanteras i webbsammanhang. Detta dokument tas fram av Chinese Layout Task Force, som är del av Internationalization Interest Group. Detta är fortfarande ett tidigt utkast, och de som är engagerade i arbetet vill gärna få kommentarer och förslag från alla, som stöd for fortsatt arbete med denna specifikation.

Läs mer om arbetet med internationalisering (i18n).

Nya dokument: webbtillämpningar ... ”Task Scheduler”; ”URL scheme”; ”Socket API”

2015-07-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för klienttillämpningar (”System Applications Working Group”) har publicerat tre dokument: om hantering av bearbetningar, om webbadressering, om socketkommunikation.

De aktuella dokumenten – publicerade av System Applications Working Group som Notes – har offentliggjorts som dokumentation av utfört arbete, eftersom arbetsgruppen kommer att upphöra. Dessa dokument har tidigare publicerats som Working Drafts, men publiceras nu som Working Group Notes, för att signalera att de inte kommer att vidareutvecklas till fulla specifikationer. De tre dokumenten beskrivs nedan.

Task Scheduler API Specification är utkast till en specifikation av ett API, med vilket man kan tidslägga en bearbetning till viss tidpunkt. När denna tidpunkt infaller kommer tillämpningen, som lade exekveringsplanen, att få en signal via en funktionell händelse på en tjänstearbetare (service worker). En sådan händelse kommer att levereras till tjänstearbetaren, oavsett om tillämpningen är aktiv eller ej i ett webbverktyg. Tillämpningar som väckarklockor eller självuppdaterare kan använda detta API för att utföra vissa bearbetningar vid angiven tidpunkt.

The app: URL Scheme specificerar URL-schemat app:, vilket kan användas av förpackade tillämpningar för att få tillgång till resurser som representeras inne i någon behållare. Dessa resurser kan sedan användas med sådan plattformsfunktionalitet som kan hantera URL:er.

TCP and UDP Socket API definierar ett API som erbjuder ett gränssnitt till råa UDP-sockets, TCP:s klientsockets, och TCP serversockets. Användande av dessa API:er kräver försiktighet, då tillämpningar som använder råa sockets kan hämta innehåll som bryter mot policy om vilka innehåll som kan hämtas i ett givet sammanhang.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt Working Draft: data-på-webben ... ”Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements

2015-07-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) har nu tagit fram ett utkast om krav och användningsfall för hantering av rumslig data.

Rumslig data – data om geografiska platser på jorden och om naturliga eller konstruerade objekt däri – berikar platsbaserade slutanvändartjänster, kartor på nätet, nyhetsreportage, vetenskaplig forskning, offentlig förvaltning, sakernas Internet, och mycket mer. Spatial Data on the Web Use Cases and Requirements – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group som första offentligt Working Draft – beskriver fler än 50 krav, som härletts från fler än 40 användningsfall där rumsliga informationssystem och webbteknologier kan och bör samverka smidigt. Detta dokument publiceras samtidigt av både W3C och Open Geospatial Consortium (OGC), och är den första publikationen skapad i det samarbete som annonserades i januari 2015.

Arbetsgruppen avser att börja publicering av sina huvudsakliga leverabler senare detta år, där ”Spatial Data on the Web Best Practices” planeras publiceras i oktober 2015. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt dokument: formatering ... ”Additional Requirements for Bidi in HTML and CSS”

2015-07-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram ett dokument om principer för hantering av skrivriktning i webbinnehåll.

Additional Requirements for Bidi in HTML & CSS – publicerad av Internationalization Working Group som Group Note – är ett dokument som använts som arbetsmaterial för att synkronisera arbetet i arbetsgrupperna för HTML och för CSS kring vissa kritiska områden. Det publiceras nu som ett historiskt dokument, för att klarlägga de tankar som arbetats fram under arbetet med specifikationer som berör skrivriktning i webbinnehåll. Dessutom fungerar det som en källa för motiv till varför vissa specifikationsval gjorts. I dokumentet ingår ytterligare anmärkningar, vilka ger en kort sammanfattning av vad som faktiskt implementerats i specifikationerna för HTML och CSS. Läs mer om arbetet med internationalisering (i18n).

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link