Nyheter

Nytt Working Draft: komprimering ... ”Canonical EXI”

2015-05-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte (”Efficient XML Interchange Working Group”) har nu levererat ett genomarbetat utkast om en kanonisk form för EXI-komprimerade dokument.

För varje EXI-dokument finns det en uppsättning andra EXI-dokument som är logiskt likvärdiga med det första, i ett givet tillämpningskontext, men som skiljer sig åt i termer av den fysiska representationen, på grund av att denna variation tillåts av Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (Second Edition). Canonical EXI – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Last Call Working Draft – beskriver en ganska enkel metod för att generera en fysisk representation – den kanoniska formen – av ett EXI-dokument, som tar hänsyn till tillåtna variationer. Ett exempel på den typ av tillämpningar som denna specifikation inriktas mot är då man har ett behov av att garantera icke-förnekelse via XML Signature, men som ändå tillåter viss flexibilitet för intermediära bearbetningssteg att rekonstruera dokumentet innan det når sin slutdestination, utan att signeringen invalideras. Lägg dock märke till att två dokument kan ha olika kanonisk form, men ändå vara likvärdiga i ett givet kontext där mer detaljerade tillämpningsspecifika ekvivalensregler tillämpas, regler som ligger utanför det som denna specifikation omfattar. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 16 juli 2015. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: html ... ”HTML5: Techniques for providing useful text alternatives

2015-05-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) publicerar en uppsättning goda råd om hur förklarande text knyts till bilder.

HTML5: Techniques for providing useful text alternatives – publicerad av HTML Working Group som Group Note – innehåller en uppsättning goda råd, riktade till författare av HTML5-innehåll, om hur man anger textuella alternativ till bilder. Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: tillgänglighet ... ”Notes on Using ARIA in HTML”

2015-05-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML (”HTML Working Group”) levererar nu ett utkast med praktiska råd om tillgänglighetsinformation i uppmärkning för HTML.

Notes on Using ARIA in HTML – publicerad av HTML Working Group som Working Draft – innehåller praktiska råd för utvecklare om hur de kan lägga till tillgänglighetsinformation i HTML-element enligt specifikationen Accessible Rich Internet Applications WAI-ARIA-1.1, vilken definierar ett sätt att göra webbinnehåll och webbtillämpningar mer tillgängliga för personer med funktionshinder. Detta dokument demonstrerar hur man använder WAI-ARIA i HTML51, vilket är av särskild hjälp då man använder dynamiskt innehåll och avancerad styrning av användargränssnitt utvecklade med Ajax, HTML, JavaScript och relaterade teknologier. Läs mer om arbetet med HTML.

W3C har ett eget spår i konferensen WWW2015

2015-05-20 | Arkiverad

Inom ramen för det separata W3C-spåret på WWW2015 kan man träffa representanter för W3C.

www 2015 logo På detta års International World Wide Web Conference – WWW2015, organiserar W3C ett eget W3C-spår, där konferensdeltagare inbjuds att få information från, träffa och diskutera med W3C:s team av experter. Den 20 och 21 maj 2015 belyser W3C-spåret pågående standardiseringsarbeten som drivs med stöd av europeiska projekt: TV och flerskärmsscenarier från MediaScape, webbappar och rika webb-API:er från HTML5Apps, en arkitektur för webbsäkerhet från Strews och webben-av-data från BigDataEurope. Vi hoppas få se er i Florens, Italien.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI)”

2015-05-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har fullbordat ett utkast om detaljer i uttryck för CSS3.

CSS Basic User Interface Module Level 3 (CSS3 UI) – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver de egenskaper och värden, vilka styr presentation, som föreslås ingå i CSS nivå 3, för användning med HTML och XML (bl.a. XHTML). Denna uppsättning innehåller och utvidgar funktionalitet från specifikationerna av selektorer, egenskaper och värden i CSS nivå 2 revision 1, och från specifikationen Selectors. Olika typer av selektorer, egenskaper och värden används för att formatera gränssnittselement i ett dokument. Ta del av mer information om arbetet med formatering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link