Nyheter

Nytt Working Draft: internationalisering ... ”Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web

2015-04-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för internationaliseringens grunder (”Internationalization Core Working Group”) har tagit fram ett utkast av ett översiktsdokument om hur uppmärkning används för att stödja internationalisering.

Language Tags and Locale Identifiers for the World Wide Web – publicerad av Internationalization Working Group som Working Draft – beskriver goda råd för hur man identifierar eller anger språk för innehåll, liksom hur preferenser angående lokalitet används för att bearbeta eller presentera datavärden och annan information på webben. Dokumentet beskriver hur dokumentformat, specifikationer och implementationer bör hantera språkmärkningar, men även utvidgningar av språkmärkningar som beskriver kulturella eller lingvistiska preferenser, vilka inom verksamhetsområdet internationalisering ofta benämnes som s.k. ”locale”. Läs mer om arbetet med internationalisering på webben.

Nytt dokument: länkad data ... ”Linked Data Platform 1.0 Primer

2015-04-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för plattform för länkad data (”Linked Data Platform (LDP) Working Group”) har tagit fram ett dokument som ger en introduktion till plattformen för länkad data.

Linked Data Platform 1.0 Primer – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Group Note – erbjuder en introduktion till plattformen för länkad data (Linked Data Platform, LDP), och ger exempel som illustrerar de grundläggande begreppen, såsom LDP-resurs och LDP-behållare, och hur de kan kan användas av webbklienter. Två scenarier beskrivs, som visar hur en LDP-klient kan interagera med en LDP-server, inom ramen för en tillämpning för länkad data, dvs hur man använder HTTP för att hämta, uppdatera, skapa och ta bort resurser från en server, vilken exponerar sina resurser i form av länkad data. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 4”

2015-04-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har tagit fram ett utkast om sammanslagning av formatmallar i CSS nivå 4.

CSS Cascading and Inheritance Level 4 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Draft – beskriver hur formatmallar sammanslås och hur värden på attribut i element fastställs. Genom sammanslagning och arv propageras värden för alla attribut på alla element. Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: webbtillämpningar ... ”Clipboard API and events”; ”File API”

2015-04-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) levererar två utkast om API:er på klient: klipp-och-klistra och filhantering.

Clipboard API and events – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – definierar gemensamma operationer på urklipp (klippa ut; kopiera; klistra in), på ett sätt som gör dem användbara för webbtillämpningar, och kan anpassas för att erbjuda avancerad funktionalitet. En målsättning är att, då så är möjligt, vara kompatibel med existerande implementationer.

Arbetsgruppen levererar även File API (som Working Draft), vilken erbjuder ett API som representerar filobjekt i webbtillämpningar, liksom att programmatiskt välja någon av dessa och åtkomma dess data. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Konferens: internet ... ”Industry of Things World 2015”

2015-04-17 | Arkiverad

I september 2015 arrangeras en konferens om användning av IoT och Internet inom bl.a. tillverkningsindustri. W3C stöder konferensen.

Konferensen Industry of Things World 2015 äger rum i Berlin, Tyskland, 21-22 september 2015. Fokus är på affärsmässigt utnyttjande av sakernas internet (IoT), och behandlar teman som affärsmodeller, fallstudier, lönsamhetsstrategier, och liknande. W3C stöder detta evenemang, och Dave Raggett (W3C) kommer att deltaga i den stora paneldiskussionen om den roll standarder har i området. W3C-medlemmar får reducerad avgift.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2015-04-14(14/04)

  Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities

  talk av Deborah Dahl

  Philly Tech Week -- EvoHaX

  Philadelphia, PA, USA

 • 2015-04-18(18/04)

  20 years of CSS:
 maturity or senility?

  talk av Daniel Glazman

  Bulgaria Web Summit 2015

  Sofia, Bulgaria, Bulgaria

 • 2015-04-21(21/04)

  Natural Language Interaction with the Web of Things

  talk av Deborah Dahl

  Mobile Voice Conference 2015

  San Jose, California, USA

Evenemang Header link