Nyheter

Kurs annonseras: ”Responsive Web Design

2015-03-20 | Arkiverad

En ny omgång av kursen om responsiv webbdesign kommer att hållas under maj 2015. Man kan nu anmäla sig till den.

W3C:s kurs Responsive Web Design kommer att börja den 8 maj 2015, och man kan nu anmäla sitt intresse att deltaga. Denna kurs leder deltagarna steg för steg igenom teknologier som HTML och CSS, och hur de används för att få webbplatser att kunna användas på flera olika typer av apparater. Teman som tas upp är bl.a. deklarationer av uppvisningsyta, mediafrågor för att stödja responsiv layout, responsiva bilder, typografi, tabeller, formulär och video. Kursen leds av Frances de Waal, och kommer att gå under 5 veckor. Registrera dig innan 10 april om du vill utnyttja möjligheten att få reducerad kursavgift. Läs mer om W3DevCampus, W3C:s nätbaserade utbildning för webbutvecklare, och titta gärna på vår underhållande introduktionsvideo.

Nytt Working Draft: användargränssnitt ... ”UI Events

2015-03-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar (”Web Applications Working Group”) publicerar nu ett utkast om hur användarinteraktion representeras av DOM-händelser.

UI Events – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft, (tidigare publicerad under namnet DOM Level 3 Events) – specificerar händelser av typen UI Events vilka utgör en utvidgning av de DOM Events som definieras av DOM4. Dessa UI Events är de som typiskt implementeras av visuella webbverktyg för att hantera användarinteraktion, t.ex. musoperationer och tangentbordstryckningar. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Ny Candidate Recommendation: säkerhet ... ”Mixed Content

2015-03-17 | Arkiverad

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar (”Web Application Security Working Group”) har nu publicerat ett genomgranskat förslag om säker hantering av innehåll från potentiellt osäkra källor.

Mixed Content – publicerad av Web Application Security Working Group som Candidate Recommendation – specificerar teknologi som stärker säkerheten på webben genom att beskriva hur ett webbverktyg bör hantera hämtning av innehåll i ett blandat säkerhetskontext. Här ges bland annat rekommendationer om hur man bör hantera innehåll som hämtas via okrypterade eller icke-autentiserade förbindelser, i sammanhanget av ett krypterat eller autentiserat dokument. Arbetsgruppen önskar nu få information om implementeringserfarenheter av denna teknologi. WebAppSec WG är en del av arbetet med säkerhet på webben.

Ny Recommendation: semantik ... ”RDFa 1.1”

2015-03-17 | Arkiverad

Fyra specifikationer om RDFa 1.1, framtagna av arbetsgruppen RDFa (”RDFa Working Group”), har nu publicerats som webbstandarder.

De fyra specifikationerna – framtagna av RDFa Working Group och publicerade som Edited Recommendations – är: HTML+RDFa 1.1, RDFa Core 1.1, RDFa Lite 1.1, och XHTML+RDFa 1.1. En anledning till att HTML+RDFa 1.1 behövde uppdateras var att såväl RDF 1.1 Concepts och HTML5 nu är Recommendations, och därmed kunde beroenden uppdateras och samtidigt fastläggs den normativa statusen av funktionalitet i HTML+RDFa 1.1. Samtidigt har ett smärre antal redaktionella korrigeringar av fel genomförts i alla specifikationerna för RDFa 1.1. Arbetsgruppen har även publicerat – som Working Group Note – en ny version av RDFa 1.1 Primer. Läs mer om arbetet med data på webben.

Nytt Working Draft: audio ... ”Web MIDI API”

2015-03-17 | Arkiverad

Arbetsgruppen för audio (”Audio Working Group”) levererar nu ett utkast om ett MIDI-gränssnitt för användning på webben

Web MIDI API – publicerad av Audio Working Group som uppdaterat Working Draft – definierar teknologi som överbryggar gapet mellan en webbläsare och en MIDI-kapabel apparat, såsom musikinstrument, ljusstyrning, etc. Med detta API kan användare direkt från en webbläsare styra och utbyta information med MIDI-apparater. Gränssnittet är en lågnivåfunktionalitet, avsedd att användas tillsammans med annan plattformsfunktionalitet – såsom Web Audio API – och konstruerat för att vara lättförståeligt för användare av de API:er för MIDI som återfinns i operativsystem, såsom Apples CoreMIDI och Microsofts Windows MIDI API. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2015-04-14(14/04)

  Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities

  talk av Deborah Dahl

  Philly Tech Week -- EvoHaX

  Philadelphia, PA, USA

 • 2015-04-14(14/04)

  Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities

  talk av Deborah Dahl

  Philly Tech Week -- EvoHaX

  Philadelphia, PA, USA

 • 2015-04-21(21/04)

  Natural Language Interaction with the Web of Things

  talk av Deborah Dahl

  Mobile Voice Conference 2015

  San Jose, California, USA

 • 2015-04-21(21/04)

  Natural Language Interaction with the Web of Things

  talk av Deborah Dahl

  Mobile Voice Conference 2015

  San Jose, California, USA

Evenemang Header link