Nyheter

Ny Recommendation: HTML5 är nu en W3C webbstandard

2014-10-28 | Arkiverad

Nu publiceras HTML5-specifikationen som en webbstandard (W3C Recommendation).

HTML5 Specifikationen HTML5 – framtagen av arbetsgruppen för HTML (HTML Working Group) och nu publicerad som W3C Recommendation – definierar den femte större revisionen av Hypertext Markup Language (HTML), det format som används för att bygga webbsidor och -tillämpningar, och som utgör en hörnsten i den öppna webbplattformen.

Idag tar vi bara för givet att vi kan ta del av video och audio direkt i en webbläsare, och att vi kan köra en webbläsare i en telefon,” säger Tim Berners-Lee, W3C:s direktor. ”Vi förväntar oss att vi kan dela med oss av foton, handla på nätet, läsa nyheter, och hitta alla typer av information, på alla typer av apparater. De flesta användare är inte medvetna om att de använder HTML5 och den öppna webbplattformen, men det är dessa teknologier som underbygger användarnas ständigt växande förväntningar.”

Med HTML5 kan man använda video och audio på webben utan att behöva insticksprogram; program får tillgång till ett flexibelt ritbräde som används för att visa grafik, visuella spel och andra visualiseringar som skapas för stunden; direkt stöd för skalbar vektorgrafik (SVG) och matematisk notation (MathML); annoteringar som krävs vid typografi för östasiatiska språk (Ruby); funktionalitet som gör rika tillämpningar tillgängliga för användare med funktionshinder; och mycket mera.

Testsviten för HTML5, som innehåller fler än 100 000 tester och som fortsätter att växa, bidrar till att stärka interoperabilitet över webbläsare. Läs mer om Test the Web Forward – ett arbete drivet av intressenter i webben.

I och med dagens publicering av denna Recommendation kan utvecklare av programvara dra nytta av löften om avgiftsfria licenser från fler än 60 företag, i enlighet med W3C:s patentpolicy. En viktig förutsättning för att webben skall vara en plattform för innovation är att implementatörer kan använda webbteknologier utan att behöva betala royalty.

Läs pressreleasen, W3C-medlemmars stöduttalanden om HTML5-standarden, och tack till de som bidragit till att göra HTML5 möjlig. Mer information om vad som bör göras efter HTML5 finns att ta del av i Jeff Jaffes (W3C VD) blogginlägg: Application Foundations for the Open Web Platform. Du kan även titta på vår video Web standards for the future.

W3C publicerar dokument om etik och professionellt uppförande

2014-10-23 | Arkiverad

Idag har W3C offentliggjort ett dokument om regler och normer för beteende, specifikt inom W3C:s sfär, men med även bredare giltighet.

För att minska missförstånd och andra irritationsmoment, har W3C arbetat med ett ramverk för Positive Work Environment, som skall ge vägledning om vad vi bör tänka på i detta globala gemensamma arbete. Som en del i detta publiceras nu Code of Ethics and Professional Conduct och åtföljande procedurer. Båda dessa dokument med goda råd och rekommendationer skall nu gälla, och kommer att påverka hur vår arbetsmiljö styrs.

W3C är en växande global intressegemenskap, där deltagare från alla världens hörn väljer att arbeta tillsammans. Vårt dokument om etik och professionellt uppträdande definierar en uppsättning principer för alla deltagare, och bidrar till att yrkesmässig praktik har hög standard. Det fungerar även som ett verktyg som stärker identiteten for denna organisation som firar sin 20:e födelsedag denna månad.

Nya Working Drafts: sociala webben ... "Activity Streams 2.0"; "Activity Vocabulary"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för sociala webben ("Social Web Working Group") har producerat två utkast om aktivitetsströmmar i sociala nätverk.

De två aktuella dokumenten – publicerade av Social Web Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

 • Activity Streams 2.0, som definierar en detaljerad modell, i ett JSON-format, för att representera potentiella och fullbordade aktiviteter.
 • Activity Vocabulary, vilken beskriver vokabulären för området Activity.

Läs mer om arbetet med den sociala webben.

Nytt Working Draft: prestanda ... "Canonical EXI"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för effektivt XML-utbyte ("Efficient XML Interchange Working Group") har nu producerat ett utkast om EXI-formatets representation.

För ett givet EXI-dokument finns det ett antal EXI-dokument som ur tillämpningens synpunkt alla är ekvivalenta, men som kan skilja sig i hur de fysiskt representeras, eftersom Efficient XML Interchange (EXI) Format 1.0 (Second Edition) tillåter viss variation. Canonical EXI – publicerad av Efficient XML Interchange Working Group som Working Draft – beskriver en ganska enkel metod för att generera en speciell fysisk representation, den s.k. kanoniska formen, av ett EXI-dokument, som tar hänsyn till tillåtna varianter. Ett exempel på den typ av tillämpningar som denna specifikation fokuserar på är en som behöver garantera oförnekbarhet (non-repudiation) medelst användning av XML Signature, men ändå tillåta viss flexibilitet för intermediära bearbetningar, så att de kan påverka dokumentet innan det når sin slutdestination, utan att bryta signaturen. Observera att två dokument kan ha olika kanonisk form, men ändå vara ekvivalenta i ett visst kontext, baserat på mer utförliga tillämpningsspecifika ekvivalensregler som inte denna specifikation berör. Läs mer om arbetet med XML.

Nytt dokument: prestanda ... "Resource Priorities"

2014-10-23 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbprestanda ("Web Performance Working Group") har tagit fram ett dokument om hur man kan ladda ned resurser på ett mer prestandaeffektivt sätt.

Resource Priorities – publicerad av Web Performance Working Group som Group Note – definierar ett sätt varpå utvecklare av webbplatser kan informera webbläsare om prioriteter för nedladdning av resurser, så att webbverktyget på ett mer effektivt sätt kan hantera i vilken ordning resurser laddas ned. Denna specifikation vidareutvecklas ej, och lämnas i befintligt skick. Beakta istället resource hints. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2014-11-05(05/11)

  The Next 10 Years of Success

  talk av Phil Archer

  SemWeb.Pro

  Paris, France

 • 2014-11-13(13/11)

  Content Analytics und Linked Open Data – neue Chancen auch für Ihre Inhalte

  talk av

  tekom Jahrestagung 2014

  Stuttgart, Germany

 • 2014-11-14(14/11)

  Tools, offene Daten, Vokabulare und Anwendungsszenarien für semi-automatische Metadatengenerierung

  talk av Felix Sasaki

  Markupforum

  Stuttgart, Germany

 • 2014-11-28(28/11)

  Licensing: where the practice really makes the difference!

  panel av Phil Archer

  LAPSI 2.0 Conference

  Brussels, Belgium

Evenemang Header link