Nyheter

Ny Proposed Recommendation: databaser ... "Indexed Database API"

2014-11-20 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") har nu offentliggjort ett genomarbetat utkast av ett programmerbart gränssnitt mot indexerade databaser på klientapparat.

Indexed Database API – publicerad av Web Applications Working Group som Proposed Recommendation – definierar API:er för en databas med poster som innehåller enkla värden och hierarkiska objekt. Varje post innehåller en nyckel och något värde. Dessutom har databasen ett index över de poster den lagrar. En utvecklare av tillämpningar kan direkt används ett API för att hämta poster, antingen genom att ange dess nyckel eller ange dess index. Ovanpå detta API kan man placera ett frågespråk. En indexerad databas kan implementeras som en persistent datastruktur av typen B-träd. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 18 december 2014. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: klientprogram ... "Service Workers

2014-11-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för webbtillämpningar ("Web Applications Working Group") publicerar nu ett utkast om hur deljobb kan utföras i separata trådar.

Service Workers – publicerad av Web Applications Working Group som Working Draft – beskriver ett sätt på vilket tillämpningar kan dra nytta av persistenta jobb som exekverar i bakgrunden. Här definieras bland annat hakar som gör att man kan starta upp webbtillämpningar medan man är nedkopplad från nätet. Kärnan i det här definierade systemet är en händelsedriven Web Worker, som svarar på händelser sända av dokument eller från andra källor. Ett system för att hantera installation, versioner och uppdateringar definieras även. En här definierad service worker är en generisk startpunkt för händelsedriven bakgrundsbearbetning i webbplattformen, och denna generiska definition kan utvidgas av andra specifikationer. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nätmöte: tillgänglighet ... "Accessible Way-Finding Using Web Technologies"

2014-11-17 | Arkiverad

Nu annonseras W3C:s nätbaserade möte om Accessible Way-Finding Using Web Technologies, som äger rum 3 december 2014.

Forskare, utvecklare, funktionshindrade och andra inbjuds att deltaga i detta möte, med inriktning på ny och pågående forskning och utveckling om sätt att med webbteknologier stödja orientering i den fysiska världen. Deltagare kommer att undersöka olika teknologier, tillämpningar, begreppsbildning, och lösningar som hjälper människor med funktionshinder att förstå var de är, utforska och navigera i den fysiska världen. Mer detaljerad beskrivning och registreringsformulär finns på sidan Accessible Way-Finding Using Web Technologies Symposium. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben (Web Accessibility Initiative, WAI)

Nytt Working Draft: användarinmatning ... "Pointer Events"

2014-11-13 | Arkiverad

Arbetsgruppen för pekningar ("Pointer Events Working Group") har producerat ett genomarbetat utkast om hantering av pekningsoperationer utförda på användargränssnitt.

Pointer Events – publicerad av Pointer Events Working Group som Last Call Working Draft – definierar händelser och relevanta gränssnitt för att hantera hårdvaruagnostisk pekningsinmatning från apparater såsom mus, penna eller tryckkänslig skärm. För att stödja kompatibilitet med existerande innehåll som förutsätter användning av mus, så ger denna specifikation även en avbildning som genererar Mouse Events för pekningsmekanismer annant än mus. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 4 december 2014. Läs mer om Rich Web Client Activity.

Nytt Working Draft: hantering av innehåll ... "Mixed Content"

2014-11-13 | Arkiverad

Arbetsgruppen för säkerhet i webbtillämpningar ("Web Application Security Working Group") har nu färdigställt ett genomarbetat utkast om hur innehåll, som hämtats över olika kanaler, skall hanteras.

Mixed Content – publicerad av Web Application Security Working Group som Last Call Working Draft – beskriver hur webbverktyg bör hantera presentation och exekvering av innehåll som laddats över okrypterade eller icke autentiserade uppkopplingar, när dessa är delar av ett krypterat och autentiserat dokument. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 11 december 2014. Läs mer om arbetet med säkerhet på webben.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link