Nyheter

Kurs om HTML5 i självstudieformat

2016-07-20 | Arkiverad

Nu kan man deltaga i introduktionskursen till HTML5, som självstudie.

HTML5 Intro logo W3Cx öppnar igen för registrering till MOOC-kursen HTML5 Introduction, nu i form av självstudie som man driver i egen takt. Deltagare kan alltså arbeta sig igenom kursen (lektioner och övningar) i den takt som passar dem. Kursen har utvecklats i samarbete mellan W3C och Intel, och den ger kunskap om de grundläggande byggstenarna för webbdesign och webbpresentation, vilket täcker grunderna i HTML5 och ett antal CSS-funktionaliteter. Blivande webbutvecklare uppmuntras att registrera sig, så att de kan lära sig hur man bygger attraktiva webbplatser. Denna kurs är en komponent i HTML5 from W3C XSeries. Lär dig nyttigheter, och njut.

Nytt Working Draft: användarinteraktion ... ”Pointer Events - Level 2”

2016-07-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för pekningar (”Pointer Events Working Group”) publicerar ett utkast om hantering av pekarmekanismer som användare kan använda.

Pointer Events - Level 2 – publicerad av Pointer Events Working Group som första offentligt Working Draft – definierar en utvidgning och modifiering av funktionalitet som specificeras i PointerEvents, som är en W3C Recomendation vilken beskriver händelser och relaterade gränssnitt vilka stöder hantering av hårdvaruagnostisk pekarinmatning från teknologier som mus, penna, tryckkänslig skärm, etc. För att underlätta kompatibilitet med existerande musbaserat innehåll beskriver denna specifikation även en avbildning till DOM-LEVEL-3-EVENTS Mouse Events för andra typer av pekarteknologi.

Nytt Working Draft: uppspelning ... ”Remote Playback API”

2016-07-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för andra-skärm (”Second Screen Presentation Working Group”) offentliggör nu ett utkast om uppspelning av webbinnehåll på andra skärmar än den primära.

Remote Playback API – publicerad av Second Screen Presentation Working Group som första offentligt Working Draft – definierar ett API som utvidgar funktionalitet i HTMLMediaElement, så att man kan styra uppspelning på andra skärmar än den som finns på webbklienten. Avsikten är att kunna använda separata uppspelningsapparater (t.ex. nätkopplade TV-apparater, projektorer och högtalare) för presentation av webbinnehåll, och kunna hantera apparater som är sladdkopplade (över HDMI, DVI eller liknande) samt trådlösa teknologier (Miracast, Chromecast, DLNA, Airplay, och liknande).

Ny Candidate Recommendation: visualisering ... ”Presentation API”

2016-07-14 | Arkiverad

Arbetsgruppen för andra-skärm (”Second Screen Presentation Working Group”) levererar ett genomgranskat förslag om användning av andra skärmar än den primära.

Presentation API – publicerad av Second Screen Presentation Working Group som Candidate Recommendation – definierar ett API med vars hjälp webbinnehåll kan ges tillgång till externa presentationsskärmar, och använda dem för konkret presentation. Detta förslag är nu redo för provimplementering.

Nytt Working Draft: ontologi ... ”Time Ontology in OWL”

2016-07-12 | Arkiverad

Arbetsgruppen för rumslig data på webben (”Spatial Data on the Web Working Group”) publicerar ett utkast om modellering av tid (tidpunkter, intervall, etc).

Time Ontology in OWL, – publicerad av Spatial Data on the Web Working Group, som är ett samarbete mellan W3C och OGC – är en uppdatering av den tidigare versionen som publicerades i september 2006 av Semantic Web Best Practices and Deployment Working Group. Den tidigare version av ontologin för tid har fått bred användning under de gångna tio åren, trots att den uppvisade två brister: att det var oklart om vilket status specifikation hade, och att den saknade stöd för andra kalendrar än den gregorianska kalendern. Arbetsgruppen attackerar det första problemet genom att föra specifikationen genom standardiseringsprocesserna för såväl W3C som för OGC. Det andra problemområdet får nu sin hantering i detta nya utkast, i och med att Time Ontology kan stödja godtyckliga referenssystem för temporal data. Det finns ytterligare krav på ontologin som arbetsgruppen håller på att hantera.

Fler nyheter… RSS Atom

Evenemang Header link