Nyheter

Nya Working Drafts: html ... "Encrypted Media Extensions"; "HTML Canvas 2D Context, Level 2"

2014-08-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för HTML ("HTML Working Group") har nu tagit fram två utkast relaterade till HTML: om skyddat innehåll, och om grafik på ritbräde.

De två aktuella dokumenten – publicerade av HTML Working Group som Working Drafts – är:

 • Encrypted Media Extensions, som beskriver en utvidgning av HTMLMediaElement som erbjuder API:er för att styra uppspelning av skyddat innehåll. Dessa API:er stöder användningsfall alltifrån användning av enkel nyckeldekryptering, till användning av värdefull video (givet att stöd finns implementerat i webbverktyget). Utbyte av licensinformation/nycklar styrs av applikationen själv. Denna specifikation definierar inte några specifika teknologier för innehållsskydd eller hantering av digitala rättigheter (DRM-system). Istället definierar den ett gemensamt API som kan användas av användare för att upptäcka, välja och interagera med sådana system, liksom med enklare system för krypteringssystem.
 • HTML Canvas 2D Context, Level 2, som definierar ett s.k. 2D-kontext för HTML:s kanvaselement. Detta kontext erbjuder objekt, metoder och egenskaper för att rita och manipulera grafik på ett ritbräde.

Läs mer om arbetet med HTML.

Nytt Working Draft: apparater ... "Battery Status API"

2014-08-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för apparat-API ("Device APIs Working Group") offentliggör nu ett genomarbetat utkast om hur man kan programmatiskt ta reda på hur mycket kraft klientapparatens batteri har kvar.

Battery Status API – publicerad av Device APIs Working Group som Last Call Working Draft – definierar ett API som kan användas för att få information om status på batteriet i klientapparaten som skriptet körs på. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 2 oktober 2014. Lär dig mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nytt dokument: länkad data ... "Linked Data Platform Best Practices and Guidelines"

2014-08-28 | Arkiverad

Arbetsgruppen för plattform för länkad data ("Linked Data Platform (LDP) Working Group") har tagit fram ett dokument med råd och tips om vad en plattform för länkad data bör stödja.

Linked Data Platform Best Practices and Guidelines – publicerad av Linked Data Platform (LDP) Working Group som Group Note – beskriver beprövade arbetssätt och riktlinjer för hur man kan implementera servers och klienter i en plattform för länkad data. Läs mer om arbetet med data på webben.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... "CSS Masking Module Level 1"

2014-08-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") och arbetsgruppen för SVG ("SVG Working Group") har tillsammans tagit fram ett genomgranskat utkast om maskning av presenterat innehåll.

CSS Masking Module Level 1 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group och SVG Working Group som Candidate Recommendation – definierar två sätt att partiellt eller helt dölja delar av visuella element: maskning och klippning. Maskning innebär att man använder ett annat visuellt element eller bild som en ljusmask eller alfamask. Klippning innebär att man explicit beskriver den synliga delen av ett visuellt element. Den visade regionen kan identifieras genom att använda vissa grafiska element eller grundläggande former i SVG. Allting utanför den därmed avgränsade regionen kommer inte att visas. Läs mer om arbetet med formatering och om arbetet med grafik.

Nytt Working Draft: formatering ... "CSS Counter Styles Level 3"

2014-08-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu tagit fram ett genomarbetat utkast om presentation av räknare för listor.

I dokumentet CSS Counter Styles Level 3 – publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Last Call Working Draft – definieras CSS-regeln @counter-style, som kan användas av innehållsförfattare för att definiera speciella presentationsformer för räknare, vilka kan användas tillsammans med listmarkerare i CSS och i räknare för genererat innehåll. Dessutom ges definitioner för vanliga räknarformat, bland annat de som nämns i CSS2 och CSS2.1. Kommentarer på detta tas emot fram till och med 23 september 2014. Mer om detta och relaterat arbete finns på webbplatsen för arbetet med formatering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2014-09-25(25/09)

  Crafting User Experience for the Fastest Growing Web Demographic: Older Users

  invited talk av Shawn Henry

  WebVisions Chicago

  Chicago, IL, USA

 • 2014-10-03(03/10)

  Value Beyond Content Creation: Introducing ITS 2.0

  talk av Felix Sasaki

  soap! conference

  Kraków, Poland

 • 2014-10-23(23/10)

  Bridging the Web and Digital Publishing

  talk av

  Books in Browsers

  San Francisco, France

 • 2014-11-14(14/11)

  Tools, offene Daten, Vokabulare und Anwendungsszenarien für semi-automatische Metadatengenerierung

  talk av Felix Sasaki

  Markupforum

  Stuttgart, Germany

Evenemang Header link