Nyheter

God Jul från W3C-Sverige

2014-12-22 | Arkiverad

Nu är julen nära, och vi passar på att önska er alla en fröjdefull jul!

I december har vi hitintills annonserat 28 nyheter från W3C, och det indikerar ett stort engagemang hos de som jobbar med specifikation av webbstandarder. Och även dessa ”standardiseringsarbetare” är väl förtjänta av att få hämta andan under de sista dagarna av detta år.

Mellan pepparkakebak och julskinkegriljering kan vi reflektera över att det är tack vare webbstandarder som vi kan surfa smidigt på webben under helgen. W3C behövs för att vi ska få en problemfri upplevelse då vi delar julhälsningar med varandra!

Nya Candidate Recommendations: frågespråk ... ”XPath 3.1”; ”XQuery 3.1”; ”XQueryX 3.1”

2014-12-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XSLT (”XSLT Working Group”) och arbetsgruppen för XQuery (”XQuery Working Group”) har tillsammans tagit fram genomgranskade förslag om XPath, XQuery och XQueryX, alla i version 3.1.

XPath 3.1 och stödjande dokument har publicerats i samarbete mellan XSLT Working Group och XQuery Working Group som Candidate Recommendation. Arbetsgruppen för XQuery har publicerat två förslag som Candidate Recommendations: XQuery 3.1 och XQueryX 3.1. De stödjande dokumenten är XPath Functions and Operators; och XQuery and XPath Data Model. XQuery 3.1 och XPath 3.1 inför förbättrat stöd för att arbeta med data representerat i JSON, t.ex. med datastrukturer för avbildning och matriser, liksom laddning och serialisering av JSON-data; ytterligare stöd för HTML:s attribut class, HTTP-datum, matematisk notation, interopererbarhet mellan XSLT och XQuery, med mera. Specifikationen av serialisering är fortfarande ett Last Call Working Draft, och har inte återpublicerats, eftersom den skall uppdateras med stöd för JSON, avbildningar och matriser, vilket efterfrågades i mottagna kommentarer på det dokumentet. Planen är att det snart skall publiceras i uppdaterad form. Eftersom XPath 3.1, XQuery 3.1 och XQUeryX 3.1 publicerats som Canidate Recommendations är de redo för provimplementering, och information om erfarenheter från sådana implementationer önskas av arbetsgrupperna. Läs mer om arbetet med XML.

Nya Working Drafts: formatmallar ... ”CSS Inline Layout”; ”CSS Box Alignment

2014-12-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har nu tagit fram två utkast om formatering: om layout och om anpassning av lådor vid presentation.

De aktuella dokumenten – publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group – är:

  • CSS Inline Layout Module Level 3 (publicerad som första offentligt Working Draft). Formateringsmodellen för CSS ger stöd för hur ett flöde av element och text inom en behållare brytes upp i rader. Specifikationen CSS Text Module Level 3 beskriver formateringen av element och text inom en rad, dess position i den framåtskridande bearbetningsriktningen, och hur den byts upp i rader. Den här aktuella modulen beskriver positionering på nivån av block som läggs ut i viss riktning, där innehållet kan vara såväl element och text inom rader, som raderna själva. Positionen är ofta relativt en given basrad. Här beskrivs även speciell funktionalitet för hur första raden skall formateras liksom hur det första tecknet kan presenteras i större storlek. Den modell som definieras här utvidgar den modell som definierats i CSS 2.1.
  • CSS Box Alignment Module Level 3 (publicerad som Working Draft). Denna modul beskriver CSS-funktionalitet som har att göra med arrangering av lådor inom sina behållare i de olika modellerna för layout i CSS: lådlayout, tabellayout, flexlayout och rutnätslayout.

Läs mer om arbetet med formatering.

Nya Working Drafts: xml ... ”XProc 2.0: An XML Pipeline Language”; ”XProc 2.0: Standard Step Library

2014-12-18 | Arkiverad

Arbetsgruppen för processmodell för XML (”XML Processing Model Working Group”) har tagit fram två utkast om bearbetning av XML.

Dessa två utkast – publicerade av XML Processing Working Group som första offentliga Working Drafts är: XProc 2.0: An XML Pipeline Language, och Standard Step Library. Det första utkastet definierar XProc, ett språk för bearbetningsflöden, dvs ett deklarativt dataflödesspråk som används för att beskriva de bearbetningssteg som skall utföras på ett XML-dokument, och som koordinerar operationer som sökning, validering, inklusion, transformering och sortering. Det andra utkastet definierar namn och egenskaper för en uppsättning flödessteg som varje XProc-verktyg skall stödja, samt definierar även ett antal valfria steg. Mer information finns om arbetet med XML.

Nytt dokument: tillgänglighet ... ”Web Accessibility Evaluation Tool List

2014-12-18 | Arkiverad

Inom arbetet med tillgänglighet på webben har man nu tagit fram ett dokument som listar verktyg vilka kan utvärdera tillgänglighetsaspekter på webbinnehåll.

Verktyg för utvärdering av tillgänglighet är programvarusystem eller nättjänster som ger stöd för arbete med att avgöra om webbinnehåll uppfyller råd och riktlinjer för tillgänglighet. Det aktuella dokumentet Web Accessibility Evaluation Tools List – en uppdatering av en tidigare utgåva – ger en förteckning över sådana verktyg. Information om funktionalitet hos utvärderingsverktyg beskrivs i Selecting Web Accessibility Evaluation Tools. Leverantörer av verktyg för utvärdering av tillgänglighet bör skicka in information om sina verktyg, genom att använda formuläret för inmatning av verktygsinformation. Läs mer om arbetet med webbtillgänglighet (Web Accessibility Initiative, WAI))

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link