Nyheter

Nya Recommendations: frågespråk ... "XQuery 3.0"; "XPath 3.0"; "XQueryX 3.0"; "XDM 3.0"; "Serialization 3.0"; "Functions and Operators 3.0"

2014-04-10 | Arkiverad

Arbetsgruppen för XML-frågespråk ("XML Query Working Group") och arbetsgruppen för XSLT ("XSLT Working Group") har tagit fram ett antal specifikationer om XQuery 3.0 och XPath 3.0, och de har nu blivit webbstandarder.

Idag har W3C antagit ett antal specifikationer -- framtagna av XML Query Working Group och XSLT Working Group -- som webbstandarder, och de publiceras nu som W3C Recommendations. XML Query WG har levererat XQuery 3.0: An XML Query Language och XQueryX (en XML-representation av XQuery), liksom XQuery 3.0 Use Cases och Requirements som slutgiltiga versioner av Working Group Notes. XQuery utvidgar språket XPath, med effektiv sökning och manipulering av information representerad som träd från olika typer av källor.

XML Query WG och XSLT WG har tillsammans tagit fram (och publicerat som W3C Recommendations) XML Path Language (XPath) 3.0, ett brett använt språk för att söka och peka in i trädbaserade strukturer; XQuery and XPath Data Model 3.0 som definierar de nyss nämnda strukturerna; XPath and XQuery Functions and Operators 3.0, som erbjuder möjlighet att använda funktionalitet i XPath, XQuery, XSLT och ett antal andra språk; samt slutligen specifikationen XSLT and XQuery Serialization 3.0, som erbjuder ett sätt att transformera värden och XDM-instanser till text, HTML eller XML.

Läs om arbetet med XML.

Nya Recommendations: stilar ... "XML Entity Definitions for Characters (2nd Edition)"; "Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 2nd Edition"

2014-04-10 | Arkiverad

Nu har några specifikationer, producerade av arbetsgruppen för matematisk notation ("Math Working Group"), blivit webbstandarder: namngivna tecken, och uppmärkning av matematisk text.

De två specifikationerna -- framtagna av Math Working Group -- som nu antagits av W3C som webbstandarder (publicerade som W3C Recommendations) är:

  • XML Entity Definitions for Characters (2nd Edition), som definierar ett antal uppsättningar av namn, så att varje namn är knutet till ett Unicode-tecken eller en sekvens av tecken. Varje sådan uppsättning är formellt representerade som en fil av entitetsdeklarationen i XML.
  • Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 2nd Edition, är en specifikation av Mathematical Markup Language, vanligen kallad MathML. MathML är ett uppmärkningsspråk konstruerat för att beskriva matematisk notation, och fånga såväl dess struktur som dess innehåll. Målet med MathML är att göra det möjligt att leverera, mottaga och bearbeta matematik på webben, på likartat sätt som HTML möjliggör användning av text på webben.

Läs mer om arbetet med matematik på webben.

W3C på WWW2014 i Seoul, Korea

2014-04-09 | Arkiverad

I serien av den stora årliga internationella webbkonferensen har WWW2014 detta år placerats i Korea, och W3C ansvarar för ett av konferensspåren.

WWW2014 logo Detta år, den 7-11 qpril, äger det 23:e evenemanget av International World Wide Web Conference (WWW2014), och W3C organiserar information/utbildning om W3C-teknologier, och ett särskilt W3C-spår, där konferensdeltagare inbjuds att deltaga, för att få information från, träffa, och diskutera med vårt team av experter. Eftersom konferensen är placerad i Korea, så har till viss del W3C:s konferensspår anpassats för koreansk industri. Presentationer och diskussioner kommer att behandla ämnen som webbkryptografi, publicering på webben,, webben-och-TV, och tillgänglighet på webben. W3C och Tim Berners-Lee kommer att i den sista sessionen på W3C-spåret att ta upp webbens 25-årsdag. Idéer och förslag angående vad som bör göras med webben har dykt upp (och dyker fortfarande upp) i WWW-konferenserna, och därför kommer vi att inbjuda deltagarna i denna session att berätta om hur de vill se webben utvecklas under kommande 25 år. Alltså, ... kom och diskutera med oss och med varandra om webben!

Nya dokument: användargränssnitt ... "MBUI: Abstract User Interface Models"; "Task Models"

2014-04-08 | Arkiverad

Arbetsgruppen för modellbaserade användargränssnitt ("Model-Based User Interfaces Working Group") har producerat två dokument om modellering av användargränssnitt: semantik och syntax för en modellbaserad ansats; uppgifter som utförs för att uppnå användarens mål.

De aktuella dokumenten – publicerade av Model-Based User Interfaces Working Group som Group Notes – är:

  • MBUI – Abstract User Interface Models, som beskriver specifikation av abstrakta modeller för användargränssnitt, i termer av semantik baserad på metamodell, och en syntax (formulerad som XML-schema) som stöder utbyte av abstrakta modeller för användargränssnitt mellan olika utvecklingsmiljöer för användargränssnitt. Modellbaserad design av användargränssnitt underlättar utbyte och återanvändning av skapade gränssnitt, genom en lagerbaserad ansats som separerar olika abstraktionsnivåer i strukturen av användargränssnittet.
  • MBUI – Task Models, som beskriver specifikation av uppgiftsmodeller, med en metamodell uttryckt i UML, och ett XML-schema som kan användas som bas för utbyte av uppgiftsmodeller mellan olika utvecklingsverktyg för gränssnittskonstruktion. Uppgiftsmodeller ger ett viktigt stöd för konstruktion och utveckling av interaktiva system. De beskriver de logiska uppgifter som måste utföras för att uppnå användarens mål.

Läs mer om Ubiquitous Web Applications Activity.

Nya Working Drafts: formatering ... "CSS Line Grid Module Level 1"; "CSS Scoping Module Level 1"

2014-04-03 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS ("Cascading Style Sheets Working Group") har nu levererat två utkast om formatering: justering av visuellt innehåll; hur formateringsregler begränsas till delar av dokument.

De aktuella dokumenten –publicerade av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Working Drafts – är:

  • CSS Line Grid Module Level 1, som beskriver CSS-funktionalitet för att justera innehåll gentemot en baslinje.
  • CSS Scoping Module Level 1, som definierar olika begränsnings-/enkapsuleringsmekanismer för CSS, vilka begränsar formateringsregler till att bara tillämpas på delar av dokument. Exempel är begränsade ("scoped") format och regeln @scope; selektorer på "skugg-DOM"; sido-/regionsbaserad formatering.

Läs mer om arbetet med formatering.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link