Nyheter

Nya Working Drafts: data-på-webben ... goda konstruktionsråd

2016-05-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för goda råd om data på webben (”Data on the Web Best Practices Working Group”) har tagit fram tre dokument med råd om hur man bygger för att leverera data över webben.

De aktuella dokumenten – publicerade av Data on the Web Best Practices Working Group som Working Drafts – är:

  • Data on the Web Best Practices beskriver goda råd om hur alla typer av data – offentlig data; forskningsdata; kommersiell data; etc – kan delas över webben, utan restriktioner eller under speciella villkor. Det underliggande målet är att kunna meningsfullt tillhanda data över webben, och att maximera sannolikheten att data hittas och kan återanvändas. Viktiga möjliggörare för detta är användning av metadata, användning av URI:er som identifierare, och olika sätt att åtkomma data. Arbetsgruppen anser att detta dokument nu är fullständigt, och vill ha synpunkter innan det lyfts till status Candidate Recommendation.

Två nya vokabulärer har även tagits fram, som kompletterar dokumentet ovan:

  • Dataset Usage Vocabulary, som ger ett ramverk i vilket man kan uttrycka referenser, kommentarer och användning av data inom tillämpningar. Målet är att de som publicerar data skall få mervärde genom att man kan utvärdera externa effekter av att dela med sig av data, och att dataanvändare skall kunna få mervärde genom att positiv feedback underbygger fortsatt tillgång till data och den synlighet som dataanvändare får.
  • Data Quality Vocabulary som är ett ramverk i vilken datamängders kvalitet kan beskrivas, antingen av de som publicerar data eller av de som använder data. Detta dokument ger inte en formell och fullständig definition av kvalité. Istället definierar det en konsistent uppsättning ansatser som stöder potentiella användare av data i deras arbete att utvärdera om data passar för aktuella behov.

Dessa vokabulärer betraktas som tillräckligt mogna, och arbetsgruppen efterfrågar nu synpunkter på deras nuvarande status, så att de senare kan publiceras i färdigt skick.

Ny Candidate Recommendation: formatering ... ”CSS Cascading and Inheritance Level 3”

2016-05-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för CSS (”Cascading Style Sheets Working Group”) har publicerar ett genomgranskat förslag om kaskader och ärvning i CSS nivå 3.

En av de viktigaste principerna för CSS är kaskader, som gör att olika formatmallar kan kombineras för att påverka presentationen av ett dokument. När samma element/egenskap sätts till olika värden i olika formatmallar, så måste denna inkonsistens få en entydig lösning. CSS Cascading and Inheritance Level 3 -- publicerad av Cascading Style Sheets (CSS) Working Group som Candidate Recommendation -- definierar hur CSS nivå 3 hanterar sådana konflikter. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Ny Candidate Recommendation: mediaspelning ... ”Media Capture and Streams

2016-05-19 | Arkiverad

Arbetsgruppen för realtidskommunikation på webben (”Web Real-Time Communications Working Group”) har tagit fram ett genomgranskat förslag om API:er för hämtning av media att spelas upp.

Media Captures and Streams – publicerad av Web Real-Time Communications Working Group i samarbete med Device and Sensors Working Group som Candidate Recommendation – definierar en uppsättning API:er för JavaScript, vilka stöder hämtning av lokalt lagrade media (bl.a. audio och video) att hämtas för uppspelning. Här finns även API:er för att begära hämtning av media från lokalt inkopplade mediainspelare, såsom mikrofoner och videokameror. Denna specifikation är nu redo för provimplementering.

Nya videoklipp: tillgänglighet ... ”Perspectives on Web Accessibility

2016-05-17 | Arkiverad

Arbetsgruppen för utbildning och informationsspridning om tillgänglighet (”WAI Education and Outreach Working Group”) har tagit fram informativa korta videoklipp om tillgänglighet.

Photo of a man holding a hand-held device, a guiding dog at his feet En första version av Web Accessibility Perspectives – framtagen av WAI Education and Outreach Working Group (EOWG) – har nu publicerats på webben. Dessa videoklipp ger enkla och tydliga illustrationer om utmaningar och lösningar avseende tillgänglighet, och hur det även ger mervärde för alla. Här belyses tio teman kring webbtillgänglighet, med videos, korta beskrivningar, samt länkar till ytterligare informationsmaterial. Dessa videos visar hur tillgänglighet är av värde för alla, i olika situationer, och uppmuntrar tittare att ta del av mer information om webbtillgänglighet. Läs mer om arbetet med tillgänglighet på webben.

W3Cx drar igång en MOOC-kurs om HTML5

2016-05-17 | Arkiverad

En ny omgång av HTML5-kurser har nu annonserats, genomförs på webben.

HTML5 part 1 MOOC logo Vill du lära dig HTML5 av experter? Registrera dig för W3C:s HTML5 kurser! Idag öppnar W3Cx registreringen för kursen ”HTML5 del 1”, med fokus på grunderna i design och konstruktion av webblösningar, på en intermediär svårighetsnivå. Kursen leds av Michel Buffa, professor vid Université de Côte d’Azur, och kursen genomförs under sex veckor. Den bygger vidare på kursen introduktion till HTML5 som avhölls förra månaden.

Redan har fler än 160 000 studenter världen över gått kursen ”HTML5 del 1”, en kurs som ger webbutvecklare och designers en möjlighet att prova sin skicklighet på en mångfald av interaktiva övningar och praktiska uppgifter. Läs mer om vad tidigare deltagare tycker om kursen, läs dess beskrivning och registrera dig! En möjlighet att lära sig något nytt och samtidigt bli positivt stimulerad!

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

Evenemang Header link