Nyheter

Ny Candidate Recommendation: personlig integritet ... ”Tracking Compliance and Scope

2016-04-26 | Arkiverad

Arbetsgruppen för skydd mot spårning (”Tracking Protection Working Group”) har nu ett genomarbetet förslag till hur användare skyddas mot spårning.

Ansatsen Do Not Track har definierats för att skydda användare genom en enkel mekanism som kan användas för att formulera preferenser avseende hur spårning på nätet tillåts eller begränsas. Att respektera och uppfylla en användares preferenser innebär bl.a. begränsningar på insamling, lagring och användning av data insamlad av tredje part i nätinteraktion, och hur data kan delas. Tracking Compliance and Scope – publicerad av Tracking Protection Working Group som Candidate Recommendation – är en specifikation som definierar en uppsättning råd och rekommendationer om hur aktörer på nätet kan svara upp mot användares preferenser i enlighet med Do Not Track (DNT). Detta är viktigt, i och med att servers skall kunna deklarera hur de uppfyller DNT. Denna föreslagna rekommendation är nu redo för provimplementeringar.

Nytt Working Draft: betalningar-på-webben ... ”Payment Request API Specifications

2016-04-21 | Arkiverad

Arbetsgruppen för nätbetalningar (”Web Payments Working Group”) har nu tagit fram en uppsättning tidiga utkast om API för betalningssystem på webben.

De aktuella specifikationerna – publicerade av Web Payments Working Group som första offentliga Working Drafts – är:

 • Payment Request API, som beskriver ett webb-API som kan användas av handlare (dvs webbplatser som säljer fysiska eller digitala varor) för att enkelt ta emot betalningar över olika betalningsmetoder, med minimal interaktion.
 • Basic Card Payment, som beskriver dataformat använda av Payment Request API för att stödja betalning med betalkort eller krditkort.
 • Payment Method Identifiers, som beskriver textuella identifierare för betalningsmetoder, så att komponenter i ekosystemet för betalningar kan avgöra vilka parter som stöder vilka betalningsmetoder.

Arbetsgruppen har även publicerat en sida med vanliga frågor och svar, och tar tacksamt emot alla synpunkter på dessa tidiga utkast.

Ny Recommendation: media ... ”TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1)”

2016-04-21 | Arkiverad

Den av arbetsgruppen för tidssynkad text (”Timed Text Working Group”) framtagna specifikationen av textannoteringar för webben, TTML, är nu antagen som webbstandard.

TTML Profiles for Internet Media Subtitles and Captions 1.0 (IMSC1) – publicerad av Timed Text Working Group som W3C Recommendation – specificerar två profiler för TTML1: en för enbart text, och en för enbart bilder. Dessa profiler är avsedda att användas i alla typer av tillämpningar för undertext, i alla språk, vilket förenklar interoperabilitet, harmoniserad presentation, och konvertering till andra format för textannoterinmgar.

Tim Berners-Lee är inbjuden talare vid IDPFs DigiCon möte

2016-04-20 | Arkiverad

Vid IDPF Digicom-mötet 10 maj 2016 kommer Berners-Lee att beskriva hur nya mediateknologier kan stödja professionell publicering på webben.

DigiCon är det årliga mötet för förlagsindustrin, och organiseras av International Digital Publishing Forum (IDPF), och är detta år placerat i direkt anslutning till Book Expo America (BEA), vid McCormick Place, Chicago, Illinois, USA. Det tal som Berners-Lee ska hålla har titeln ”Realizing the Vision of Publishing Technology with Web Technology”, och kommer att ta upp nya sätt att i framtiden konsumera, skapa och publicera alster, sätt som möjliggörs av nya rika miljöer för mediapublicering.

Under de senaste tre åren har W3Cs Digital Publishing Activity samarbetat med IDPF och andra organisationer i förlagsvärlden för att inventera de krav som förlagsindustrin vill se att webben stöder. Mer information finns att få i pressmeddelandet (engelska). Den som vill deltaga i DigoCon 2016 kan registrera sig via anmälningsformuläret.

Ny Recommendation: webbplattform ... ”Web Storage (Second Edition)

2016-04-19 | Arkiverad

Specifikationen Web Storage, framtagen av arbetsgruppen för webbplattformen (”Web Platform Working Group”), är nu antagen som en webbstandard.

Web Storage (Second Edition) – framtagen av Web Platform Working Group och publicerad som W3C Recommendation – definierar ett API med vilket man kan permanent lagra data i form av nyckel-värde-par i webbklienter. Här införs två mekanismer, vilka påminner om kakor (cookies) i HTTP-sessioner, för att lagra namn-värde-par på klienten. Den första mekanismen har konstruerats för att stödja scenarier där användaren utför en enstaka transaktion, men den kan även stödja utförande av flera transaktioner i olika fönster under samma tidsperiod. Den andra mekanismen är skapad för att lagra data som delas av flera fönster, och för att lagra data så att senare sessioner kan återanvända dem.

Fler nyheter… RSS Atom

Presentationer/W3C Header link

Se mer om Svenska kontorets presentationer

 • 2016-05-09(09/05)

  Easy Checks for Web Accessibility: Get the Gist (No Experience Necessary)

  tutorial av Shawn Henry

  AccessU

  Austin, TX, USA

 • 2016-05-09(09/05)

  The WAI to Web Accessibility: An Interactive Tour Through Resources form the W3C Web Accessibility

  tutorial av

  AccessU

  Austin, TX, USA

 • 2016-06-05(05/06)

  Parse Earley, Parse Often

  talk av Steven Pemberton

  XML London

  London, United Kingdom

 • 2016-06-17(17/06)

  The evolution of CSS 4 Color

  invited talk av Chris Lilley

  CSS Day

  Amsterdam, The Netherlands

Evenemang Header link